Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

Intel Xeon

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Processor

Intel Xeon E3-1220 v6 3.0GHz, 8M cache, 4C/4T, turbo (72W)4C/4T, 80W

Intel Xeon E3-1220 v6 3.0GHz, 8M cache, 4C/4T, turbo (72W)4C/4T, 80W

$210.55 $165.77

Intel Xeon E5-2680 v4 2.4GHz,35M Cache,9.60GT/s QPI,Turbo,HT,14C/28T (120W) Max Mem 2400MHz

Intel Xeon E5-2680 v4 2.4GHz,35M Cache,9.60GT/s QPI,Turbo,HT,14C/28T (120W) Max Mem 2400MHz

$794.40

Intel Xeon Processor E5-2609 v4 (20M Cache, 1.70 GHz)

Intel Xeon E5-2609 v4 1.7GHz,20M Cache,6.4GT/s QPI,8C/8T (85W) Max Mem 1866MHz

$234.66

Intel Xeon Processor E5-2620 v4 (20M Cache, 2.10 GHz)

Intel Xeon Processor E5-2620 v4 (20M Cache, 2.10 GHz)

$292.79

Intel Xeon Processor E5-2660 v4 (35M Cache, 2.00 GHz)

Intel Xeon Processor E5-2660 v4  (35M Cache, 2.00 GHz)

$1,403.66

Intel Xeon Processor E5-2699 v4 (55M Cache, 2.20 GHz)

Intel Xeon Processor E5-2699 v4 (55M Cache, 2.20 GHz)

$753.50