Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

RDIMMs/ LRDIMMs ECC

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Memory

Dell 8GB RDIMM, 2666MT/s, Single Rank,CK

Dell 8GB RDIMM, 2666MT/s, Single Rank,CK

1.980.000 ₫ 1.850.000 ₫

Dell 8GB RDIMM, 3200MT/s, Single Rank

Dell 8GB RDIMM, 3200MT/s, Single Rank

1.950.000 ₫

Dell 16GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank

Dell 16GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank

3.500.000 ₫ 2.980.000 ₫

Dell 32GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank, 16Gb BASE x8

Dell 32GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank, 16Gb BASE x8

6.500.000 ₫

Dell 64GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank

Dell 64GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank

Gọi để biết giá

Dell 8GB RDIMM, 2933MT/s, Single Rank

Dell 8GB RDIMM, 2933MT/s, Single Rank

1.950.000 ₫