Datacenter SSD

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

Samsung PM883 240GB SATA 6Gb/s 2.5 inch Enterprise SSD

Samsung PM883 240GB SATA 6Gb/s 2.5 inch Enterprise SSD

Warranty : 3 Year

2.250.000 ₫

Samsung PM883 480GB SATA 6Gb/s 2.5 inch Enterprise SSD

Samsung PM883 480GB SATA 6Gb/s 2.5 inch Enterprise SSD

Warranty : 3 Year

2.770.000 ₫

Samsung PM893 480GB SATA 6Gb/s 2.5 inch Enterprise SSD

Samsung PM893 480GB SATA 6Gb/s 2.5 inch Enterprise SSD

Warranty : 3 Year

2.750.000 ₫

Samsung PM883 960GB SATA 6Gb/s 2.5 inch Enterprise SSD

Samsung PM883 960GB SATA 6Gb/s 2.5 inch Enterprise SSD

Warranty : 3 Year

4.650.000 ₫

Samsung PM893 960GB SATA 6Gb/s 2.5 inch Enterprise SSD

Samsung PM893 960GB SATA 6Gb/s 2.5 inch Enterprise SSD

Warranty : 3 Year

4.650.000 ₫

Samsung PM883 1.92TB SATA 6Gb/s 2.5 inch Enterprise SSD

Samsung PM883 1.92TB SATA 6Gb/s 2.5 inch Enterprise SSD

Warranty : 3 Year

8.700.000 ₫