Datacenter SSD

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

Samsung PM883 240GB SATA 6Gb/s 2.5 inch Enterprise SSD

Samsung PM883 240GB SATA 6Gb/s 2.5 inch Enterprise SSD

Warranty : 3 Year

$118.41

Samsung PM883 480GB SATA 6Gb/s 2.5 inch Enterprise SSD

Samsung PM883 480GB SATA 6Gb/s 2.5 inch Enterprise SSD

Warranty : 3 Year

$161.46

Samsung PM883 960GB SATA 6Gb/s 2.5 inch Enterprise SSD

Samsung PM883 960GB SATA 6Gb/s 2.5 inch Enterprise SSD

Warranty : 3 Year

$204.52

Samsung PM883 1.92TB SATA 6Gb/s 2.5 inch Enterprise SSD

Samsung PM883 1.92TB SATA 6Gb/s 2.5 inch Enterprise SSD

Warranty : 3 Year

$374.60

Samsung PM883 3.84TB SATA 6Gb/s 2.5 inch Enterprise SSD

Samsung PM883 3.84TB SATA 6Gb/s 2.5 inch Enterprise SSD

Warranty : 3 Year

$676.00

Samsung PM883 7.68TB SATA 6Gb/s 2.5 inch Enterprise SSD

Samsung PM883 7.68TB SATA 6Gb/s 2.5 inch Enterprise SSD

Warranty : 3 Year

$1,416.58