Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

Datacenter SSD

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

Samsung PM893 240GB SATA 6Gb/s V6 TLC V-NAND 2.5 inch Enterprise SSD

Samsung PM893 240GB SATA 6Gb/s V6 TLC V-NAND 2.5 inch Enterprise SSD

Warranty : 3 Year

1.260.000 ₫

Samsung PM893 480GB SATA 6Gb/s V6 TLC V-NAND 2.5 inch Enterprise SSD

Samsung PM893 480GB SATA 6Gb/s V6 TLC V-NAND 2.5 inch Enterprise SSD

Warranty : 3 Year

1.530.000 ₫

Samsung PM893 960GB SATA 6Gb/s V6 TLC V-NAND 2.5 inch Enterprise SSD

Samsung PM893 960GB SATA 6Gb/s V6 TLC V-NAND 2.5 inch Enterprise SSD

Warranty : 3 Year

2.580.000 ₫

Samsung PM893 1.92TB SATA 6Gb/s V6 TLC V-NAND 2.5 inch Enterprise SSD

Samsung PM893 1.92TB SATA 6Gb/s V6 TLC V-NAND 2.5 inch Enterprise SSD

Warranty : 3 Year

3.650.000 ₫

Samsung PM893 3.84TB SATA 6Gb/s V6 TLC V-NAND 2.5 inch Enterprise SSD

Samsung PM893 3.84TB SATA 6Gb/s V6 TLC V-NAND 2.5 inch Enterprise SSD

Warranty : 3 Year

6.450.000 ₫

Samsung PM893 7.68TB SATA 6Gb/s V6 TLC V-NAND 2.5 inch Enterprise SSD

Samsung PM893 7.68TB SATA 6Gb/s V6 TLC V-NAND 2.5 inch Enterprise SSD

Warranty : 3 Year

13.800.000 ₫