Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

Datacenter SSD

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

Samsung PM893 240GB SATA 6Gb/s V6 TLC V-NAND 2.5 inch Enterprise SSD

Samsung PM893 240GB SATA 6Gb/s V6 TLC V-NAND 2.5 inch Enterprise SSD

Warranty : 3 Year

2.050.000 ₫

Samsung PM893 480GB SATA 6Gb/s V6 TLC V-NAND 2.5 inch Enterprise SSD

Samsung PM893 480GB SATA 6Gb/s V6 TLC V-NAND 2.5 inch Enterprise SSD

Warranty : 3 Year

2.550.000 ₫

Samsung PM893 960GB SATA 6Gb/s V6 TLC V-NAND 2.5 inch Enterprise SSD

Samsung PM893 960GB SATA 6Gb/s V6 TLC V-NAND 2.5 inch Enterprise SSD

Warranty : 3 Year

4.550.000 ₫

Samsung PM893 1.92TB SATA 6Gb/s V6 TLC V-NAND 2.5 inch Enterprise SSD

Samsung PM893 1.92TB SATA 6Gb/s V6 TLC V-NAND 2.5 inch Enterprise SSD

Warranty : 3 Year

7.850.000 ₫

Samsung PM893 3.84TB SATA 6Gb/s V6 TLC V-NAND 2.5 inch Enterprise SSD

Samsung PM893 3.84TB SATA 6Gb/s V6 TLC V-NAND 2.5 inch Enterprise SSD, 1.3 DWPD

Warranty : 3 Year

16.500.000 ₫

Samsung PM893 7.68TB SATA 6Gb/s V6 TLC V-NAND 2.5 inch Enterprise SSD

Samsung PM893 7.68TB SATA 6Gb/s V6 TLC V-NAND 2.5 inch Enterprise SSD

Warranty : 3 Year

16.500.000 ₫