DDR4 RDIMMs

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Memory

Samsung 16GB 1Rx4 DDR4-3200 ECC RDIMM Server Memory

Samsung 16GB 1Rx4 DDR4-3200 ECC RDIMM Server Memory

$99.03

Samsung 16GB 2Rx8 DDR4-3200 ECC RDIMM Server Memory

Samsung 16GB 2Rx8 DDR4-3200 ECC RDIMM Server Memory

$94.73

Samsung 32GB 2Rx4 DDR4-3200 ECC RDIMM Server Memory

Samsung 32GB 2Rx4 DDR4-3200 ECC RDIMM Server Memory

$202.37

Samsung 64GB 2Rx4 DDR4-3200 ECC RDIMM Server Memory

Samsung 64GB 2Rx4 DDR4-3200 ECC RDIMM Server Memory

$374.60

Samsung 128GB 4Rx4 DDR4-3200 ECC RDIMM Server Memory

Samsung 128GB 4Rx4 DDR4-3200 ECC RDIMM Server Memory

$753.50

Samsung 256GB 8Rx4 DDR4-3200 ECC LRDIMM Server Memory

Samsung 256GB 8Rx4 DDR4-3200 ECC LRDIMM Server Memory

$2,949.41