DDR4 RDIMMs

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Memory

Samsung 16GB 1Rx4 DDR4-3200 ECC RDIMM Server Memory

Samsung 16GB 1Rx4 DDR4-3200 ECC RDIMM Server Memory

$96.88

Samsung 16GB 2Rx4 DDR4-3200 ECC RDIMM Server Memory

Samsung 16GB 2Rx4 DDR4-3200 ECC RDIMM Server Memory

$105.49

Samsung 32GB 2Rx4 DDR4-3200 ECC RDIMM Server Memory

Samsung 32GB 2Rx4 DDR4-3200 ECC RDIMM Server Memory

$120.34

Samsung 64GB 2Rx4 DDR4-3200 ECC RDIMM Server Memory

Samsung 64GB 2Rx4 DDR4-3200 ECC RDIMM Server Memory

$234.66 $223.90

Samsung 128GB 4Rx4 DDR4-3200 ECC RDIMM Server Memory

Samsung 128GB 4Rx4 DDR4-3200 ECC RDIMM Server Memory

Gọi để biết giá

Samsung 256GB 8Rx4 DDR4-3200 ECC LRDIMM Server Memory

Samsung 256GB 8Rx4 DDR4-3200 ECC LRDIMM Server Memory

Gọi để biết giá