Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

I/O & Ports

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

HP 81E 8Gb 1-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter (AJ762B)

HP 81E 8Gb 1-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter (AJ762B)

$409.04

HP 82E 8Gb 2-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter (AJ763B)

HP 82E 8Gb 2-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter (AJ763B)

Gọi để biết giá

HP 81Q 8Gb 1-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter (AK344A)

HP 81Q 8Gb 1-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter (AK344A)

Gọi để biết giá

HP 82Q 8Gb 2-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter (AJ764A)

HP 82Q 8Gb 2-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter (AJ764A)

Gọi để biết giá

HPE Ethernet 10Gb 2-port 560SFP+ Adapter (665249-B21)

HPE Ethernet 10Gb 2-port 560SFP+ Adapter (665249-B21)

Gọi để biết giá

HPE StoreFabric SN1000Q 16GB 2-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter (QW972A)

HPE StoreFabric SN1000Q 16GB 2-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter (QW972A)

Gọi để biết giá