Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

I/O & Ports

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

HP 81E 8Gb 1-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter (AJ762B)

AJ762B HP 81E 8Gb 1-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter

9.500.000 ₫

HP 82E 8Gb 2-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter (AJ763B)

AJ763B HP 82E 8Gb 2-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter

12.940.000 ₫

HP 81Q 8Gb 1-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter (AK344A)

AK344A HP 81Q 8Gb 1-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter

8.900.000 ₫

HP 82Q 8Gb 2-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter (AJ764A)

AJ764A HP 82Q 8Gb 2-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter

11.840.000 ₫

HPE StoreFabric SN1000Q 16GB 2-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter (QW972A)

HPE StoreFabric SN1000Q 16GB 2-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter (QW972A)

17.344.000 ₫