Options Workstations

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng
Memory

Dell Mini DisplayPort To DisplayPort (DP/N: 00FKKK)

Dell Mini DisplayPort To DisplayPort (DP/N: 00FKKK)

240.000 ₫

Dell PWR SPLY, 950W, EPA, ACBL for Dell Precision Tower 5820/7820

Dell PWR SPLY, 950W, EPA, ACBL for Dell Precision Tower 5820/7820

6.700.000 ₫

Dell Ultra-Speed Drive Quad PCIe SSD x16 card 4 M.2 Card

Dell Ultra-Speed Drive Quad PCIe SSD x16 card 4 M.2 Card

8.900.000 ₫

LSI MegaRAID SAS 9361-8i, 8-Port SAS/SATA 12Gb/s RAID Controller RAID (0, 1, 5, 6, 10, 50, and 60)

LSI MegaRAID SAS 9361-8i, 8-Port SAS/SATA 12Gb/s RAID Controller RAID (0, 1, 5, 6, 10, 50, and 60)

6.500.000 ₫

MegaRAID SAS 9440-8i 12Gb/s PCIe SATA/SAS controller - SW RAID 0, 1,5,10

MegaRAID SAS 9440-8i 12Gb/s PCIe SATA/SAS controller - SW RAID 0, 1,5,10

9.500.000 ₫

MegaRAID SAS 9460-16i 12Gb/s PCIe SATA/SAS HW RAID controller (4GB cache)

MegaRAID SAS 9460-16i 12Gb/s PCIe SATA/SAS HW RAID controller (4GB cache)

22.500.000 ₫