Options Workstations

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng
Memory

Dell PWR SPLY, 950W, EPA, ACBL for Dell Precision Tower 5820/7820

Dell PWR SPLY, 950W, EPA, ACBL for Dell Precision Tower 5820/7820

$288.48

Dell Ultra-Speed Drive Quad PCIe SSD x16 card 4 M.2 Card

Dell Ultra-Speed Drive Quad PCIe SSD x16 card 4 M.2 Card

$383.21

LSI MegaRAID SAS 9361-8i, 8-Port SAS/SATA 12Gb/s RAID Controller RAID (0, 1, 5, 6, 10, 50, and 60)

LSI MegaRAID SAS 9361-8i, 8-Port SAS/SATA 12Gb/s RAID Controller RAID (0, 1, 5, 6, 10, 50, and 60)

$279.87

MegaRAID SAS 9440-8i 12Gb/s PCIe SATA/SAS controller - SW RAID 0, 1,5,10

MegaRAID SAS 9440-8i 12Gb/s PCIe SATA/SAS controller - SW RAID 0, 1,5,10

$409.04

MegaRAID SAS 9460-16i 12Gb/s PCIe SATA/SAS HW RAID controller (4GB cache)

MegaRAID SAS 9460-16i 12Gb/s PCIe SATA/SAS HW RAID controller (4GB cache)

$968.78

Dell 2TB 3.5" Serial-ATA (7,200 RPM) Hard Drive (06HFW3)

Dell 2TB 3.5" Serial-ATA (7,200 RPM) Hard Drive (06HFW3)

$111.52