Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

External Drive

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

HPE StoreEver LTO-8 Ultrium 30750 External Tape Drive (BC023A)

HPE StoreEver LTO-8 Ultrium 30750 External Tape Drive (BC023A)

$5,532.83

HPE StoreEver LTO-7 Ultrium 15000 External Tape Drive (BB874A)

HPE StoreEver LTO-7 Ultrium 15000 External Tape Drive (BB874A)

$3,638.32

HPE StoreEver LTO-6 Ultrium 6250 External Tape Drive (EH970A)

HPE StoreEver LTO-6 Ultrium 6250 External Tape Drive (EH970A)

$3,418.73

HPE StoreEver LTO-6 Ultrium 6650 SAS External Tape Drive (EH964A)

HPE StoreEver LTO-6 Ultrium 6650 SAS External Tape Drive (EH964A)

$3,204.74

HPE StoreEver LTO-5 Ultrium 3000 SAS External Tape Drive(EH958B)

HPE StoreEver LTO-5 Ultrium 3000 SAS External Tape Drive(EH958B)

$2,532.62

HPE StoreEver LTO-5 Ultrium 3280 SAS External Tape Drive (EH900B)

HPE StoreEver LTO-5 Ultrium 3280 SAS External Tape Drive (EH900B)

$2,684.95