Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

Power supplies

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Lenovo 460W Redundant Power Supply (00YD992)

Lenovo 460W Redundant Power Supply (00YD992)

$120.56

System x 550W High Efficiency Platinum AC Power Supply (00AL533)

00AL533 System x 550W High Efficiency Platinum AC Power Supply for System x3500 M5

$121.85

System x 550W High Efficiency Platinum AC Power Supply (00FK930 )

System x 550W High Efficiency Platinum AC Power Supply (00FK930 )

$126.59

System x 750W High Efficiency Platinum AC Power Supply (00FK932)

System x 750W High Efficiency Platinum AC Power Supply (00FK932)

$137.78

System x 900W High Efficiency Platinum AC Power Supply (00FK936)

System x 900W High Efficiency Platinum AC Power Supply (00FK936)

$166.63