Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

RTX Graphics

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

NVIDIA T400 Graphics (2GB GDDR6, 3 x Mini DisplayPort 1.4, PCIe x16)

NVIDIA T400 Graphics (2GB GDDR6, 3 x Mini DisplayPort 1.4, PCIe x16)

2.690.000 ₫

NVIDIA T400 Graphics (4GB GDDR6, 3 x Mini DisplayPort 1.4, PCIe x16)

NVIDIA T400 Graphics (4GB GDDR6, 3 x Mini DisplayPort 1.4, PCIe x16)

3.650.000 ₫

NVIDIA T600 Graphics (4GB GDDR6, 4 x Mini DisplayPort 1.4, PCIe x16)

NVIDIA T600 Graphics (4GB GDDR6, 4 x Mini DisplayPort 1.4, PCIe x16)

4.900.000 ₫

NVIDIA T1000 Graphics (4GB GDDR6, 4x Mini DisplayPort, PCIe x16)

NVIDIA T1000 Graphics (4GB GDDR6, 4x Mini DisplayPort, PCIe x16)

7.890.000 ₫

NVIDIA T1000 Graphics (8GB GDDR6, 4x Mini DisplayPort, PCIe x16)

NVIDIA T1000 Graphics (8GB GDDR6, 4x Mini DisplayPort, PCIe x16)

9.500.000 ₫

NVIDIA RTX A2000 (6 GB GDDR6 ECC, 4 x Mini DisplayPort 1.4) Graphics

NVIDIA RTX A2000 (6 GB GDDR6 ECC, 4 x Mini DisplayPort 1.4) Graphics

11.500.000 ₫