Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

RTX Graphics

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

NVIDIA T400 Graphics (2GB GDDR6, 3 x Mini DisplayPort 1.4, PCIe x16)

NVIDIA T400 Graphics (2GB GDDR6, 3 x Mini DisplayPort 1.4, PCIe x16)

Gọi để biết giá

NVIDIA T400 Graphics (4GB GDDR6, 3 x Mini DisplayPort 1.4, PCIe x16)

NVIDIA T400 Graphics (4GB GDDR6, 3 x Mini DisplayPort 1.4, PCIe x16)

$157.16

NVIDIA T600 Graphics (4GB GDDR6, 4 x Mini DisplayPort 1.4, PCIe x16)

NVIDIA T600 Graphics (4GB GDDR6, 4 x Mini DisplayPort 1.4, PCIe x16)

Gọi để biết giá

NVIDIA T1000 Graphics (4GB GDDR6, 4x Mini DisplayPort, PCIe x16)

NVIDIA T1000 Graphics (4GB GDDR6, 4x Mini DisplayPort, PCIe x16)

$325.08 $296.02

NVIDIA T1000 Graphics (8GB GDDR6, 4x Mini DisplayPort, PCIe x16)

NVIDIA T1000 Graphics (8GB GDDR6, 4x Mini DisplayPort, PCIe x16)

$402.58

NVIDIA RTX A2000 (6 GB GDDR6 ECC, 4 x Mini DisplayPort 1.4) Graphics

NVIDIA RTX A2000 (6 GB GDDR6 ECC, 4 x Mini DisplayPort 1.4) Graphics

$449.95