Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

RTX Graphics

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

NVIDIA Quadro P2000 (5 GB, 4 DisplayPort, PCIe) Graphics

NVIDIA Quadro P2000 (5 GB, 4 DisplayPort, PCIe) Graphics

Gọi để biết giá

NVIDIA Quadro P2200 (5 GB, 4 DisplayPort, PCIe) Graphics

NVIDIA Quadro P2200 (5 GB, 4 DisplayPort, PCIe) Graphics

Gọi để biết giá

NVIDIA Quadro P620 (2 GB GDDR5, 4 x Mini Displayport) Graphics

NVIDIA Quadro P620 (2 GB GDDR5, 4 x Mini Displayport) Graphics

Gọi để biết giá

NVIDIA T400 Graphics (2GB GDDR6, 3 x Mini DisplayPort 1.4, PCIe x16)

NVIDIA T400 Graphics (2GB GDDR6, 3 x Mini DisplayPort 1.4, PCIe x16)

Gọi để biết giá

NVIDIA T400 Graphics (4GB GDDR6, 3 x Mini DisplayPort 1.4, PCIe x16)

NVIDIA T400 Graphics (4GB GDDR6, 3 x Mini DisplayPort 1.4, PCIe x16)

3.650.000 ₫

NVIDIA T600 Graphics (4GB GDDR6, 4 x Mini DisplayPort 1.4, PCIe x16)

NVIDIA T600 Graphics (4GB GDDR6, 4 x Mini DisplayPort 1.4, PCIe x16)

4.850.000 ₫