Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

End-of-life (product)

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Processor
Memory

Intel Xeon E3-1220 v6 3.0GHz, 8M cache, 4C/4T, turbo (72W)4C/4T, 80W

Intel Xeon E3-1220 v6 3.0GHz, 8M cache, 4C/4T, turbo (72W)4C/4T, 80W

$210.55 $165.77

Intel Xeon E5-2680 v4 2.4GHz,35M Cache,9.60GT/s QPI,Turbo,HT,14C/28T (120W) Max Mem 2400MHz

Intel Xeon E5-2680 v4 2.4GHz,35M Cache,9.60GT/s QPI,Turbo,HT,14C/28T (120W) Max Mem 2400MHz

$794.40

Intel Xeon Processor E5-2609 v4 (20M Cache, 1.70 GHz)

Intel Xeon E5-2609 v4 1.7GHz,20M Cache,6.4GT/s QPI,8C/8T (85W) Max Mem 1866MHz

$234.66

Intel Xeon Processor E5-2660 v4 (35M Cache, 2.00 GHz)

Intel Xeon Processor E5-2660 v4  (35M Cache, 2.00 GHz)

$1,403.66

Intel Xeon Processor E5-2699 v4 (55M Cache, 2.20 GHz)

Intel Xeon Processor E5-2699 v4 (55M Cache, 2.20 GHz)

$753.50

Intel Xeon Processor E5-2699 v4 55M Cache, 2.20 GHz

Intel Xeon Processor E5-2699 v4 55M Cache, 2.20 GHz

$538.21