Intel

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

Intel SSD D3-S4510 Series 240GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC

Intel SSD D3-S4510 Series 240GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC

Warranty : 5 Year

$92.57

Intel SSD D5-P4320 Series 7.68TB, 2.5in PCIe 3.1 x4, 3D2, QLC ( SSDPE2NV076T801)

Intel SSD D5-P4320 Series 7.68TB, 2.5in PCIe 3.1 x4, 3D2, QLC ( SSDPE2NV076T801)

Warranty : 5 Year

Gọi để biết giá

Intel SSD D3-S4510 Series (480GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

Intel SSD D3-S4510 Series (480GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

Warranty : 5 Year

$139.94

Intel SSD D5-P4420 Series 7.68TB, 2.5in PCIe 3.1 x4, 3D2, QLC (SSDPE2NU076T801)

Intel SSD D5-P4420 Series 7.68TB, 2.5in PCIe 3.1 x4, 3D2, QLC (SSDPE2NU076T801)

Warranty : 5 Year

Gọi để biết giá

Intel SSD D3-S4510 Series (960GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

Intel SSD D3-S4510 Series (960GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

Warranty : 5 Year

$190.64

Intel SSD D5-P4326 Series 15.36TB, 2.5in PCIe 3.1 x4, 3D2, QLC (SSDPE2NV153T801)

Intel SSD D5-P4326 Series 15.36TB, 2.5in PCIe 3.1 x4, 3D2, QLC (SSDPE2NV153T801)

Warranty : 5 Year

Gọi để biết giá