Intel

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

Intel SSD 670p Series 512GB, M.2 80mm PCIe 3.0 x4, 3D4, QLC (SSDPEKNU512GZX1)

Intel SSD 670p Series 512GB, M.2 80mm PCIe 3.0 x4, 3D4, QLC (SSDPEKNU512GZX1)

1.800.000 ₫

Intel SSD D3-S4510 Series 240GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC

Intel SSD D3-S4510 Series 240GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC

Warranty : 5 Year

2.250.000 ₫

Intel SSD D5-P4320 Series 7.68TB, 2.5in PCIe 3.1 x4, 3D2, QLC ( SSDPE2NV076T801)

Intel SSD D5-P4320 Series 7.68TB, 2.5in PCIe 3.1 x4, 3D2, QLC ( SSDPE2NV076T801)

Warranty : 5 Year

Gọi để biết giá

Intel SSD 670p Series 1.0TB, M.2 80mm PCIe 3.0 x4, 3D4, QLC (SSDPEKNU010TZX199A39P)

Intel SSD 670p Series 1.0TB, M.2 80mm PCIe 3.0 x4, 3D4, QLC (SSDPEKNU010TZX199A39P)

3.150.000 ₫

Intel SSD D5-P4420 Series 7.68TB, 2.5in PCIe 3.1 x4, 3D2, QLC (SSDPE2NU076T801)

Intel SSD D5-P4420 Series 7.68TB, 2.5in PCIe 3.1 x4, 3D2, QLC (SSDPE2NU076T801)

Warranty : 5 Year

Gọi để biết giá

Intel SSD 670p Series 2.0TB, M.2 80mm PCIe 3.0 x4, 3D4, QLC (SSDPEKNU020TZX199A39R)

Intel SSD 670p Series 2.0TB, M.2 80mm PCIe 3.0 x4, 3D4, QLC (SSDPEKNU020TZX199A39R)

6.950.000 ₫