Micron

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Memory

Micron 8GB (1x 8GB) 1Rx8 DDR4-2933 ECC Registered Server Memory

Micron 8GB (1x 8GB) 1Rx8 DDR4-2933 ECC Registered Server Memory

 

Warranty : 3 Year

$71.04

Micron 16GB (1x 16GB) 2Rx8 DDR4-2933 ECC Registered Server Memory

Micron 16GB (1x 16GB) 2Rx8 DDR4-2933 ECC Registered Server Memory

 

Warranty : 3 Year

$107.64

Micron 32GB (1x 32GB) 2Rx4 DDR4-3200 ECC Registered Server Memory

Micron 32GB (1x 32GB) 2Rx4 DDR4-3200 ECC Registered Server Memory

Warranty : 3 Year

$213.13

Micron 8GB (1x 8GB) 1Rx16 DDR4-3200 ECC UDIMM Server Memory

Micron 8GB (1x 8GB) 1Rx16 DDR4-3200 ECC UDIMM Server Memory

 

Warranty : 3 Year

$73.20

Micron 16GB (1x 16GB) 1Rx8 DDR4-3200 ECC UDIMM Server Memory

Micron 16GB (1x 16GB) 1Rx8 DDR4-3200 ECC UDIMM Server Memory

 

Warranty : 3 Year

$110.66

Micron 32GB (1x 32GB) 2Rx4 DDR4-2933 ECC Registered Server Memory

Micron 32GB (1x 32GB) 2Rx4 DDR4-2933 ECC Registered Server Memory 

Warranty : 3 Year

$204.52