Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

Accessories

Dell Switch Accessories

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

RPS720 External Power Supply (for N15xx, N20xx, PC55xx, PC70xx non-PoE) up to 4 switches

RPS720 External Power Supply (for N15xx, N20xx, PC55xx, PC70xx non-PoE) up to 4 switches Module

13.292.730 ₫