Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

4th Gen Scalable Processors

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel Xeon Gold 5411N Processor 45M Cache, 1.90 GHz

Intel Xeon Gold 5411N Processor 45M Cache, 1.90 GHz

Gọi để biết giá

Intel Xeon Gold 5418N Processor 45M Cache, 1.80 GHz

Intel Xeon Gold 5418N Processor 45M Cache, 1.80 GHz

Gọi để biết giá

Intel Xeon Gold 6428N Processor 60M Cache, 1.80 GHz

Intel Xeon Gold 6428N Processor 60M Cache, 1.80 GHz

Gọi để biết giá

Intel Xeon Silver 4410T Processor 26.25M Cache, 2.70 GHz

Intel Xeon Silver 4410T Processor 26.25M Cache, 2.70 GHz

Gọi để biết giá

Intel Xeon Silver 4410Y Processor 30M Cache, 2.00 GHz

Intel Xeon Silver 4410Y Processor 30M Cache, 2.00 GHz

Gọi để biết giá

Intel Xeon Silver 4416+ Processor 37.5M Cache, 2.00 GHz

Intel Xeon Silver 4416+ Processor 37.5M Cache, 2.00 GHz

Gọi để biết giá