HPE MSA HDDs

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

HPE MSA 600GB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) M2 3yr Wty HDD (R0Q54A)

HPE MSA 600GB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) M2 3yr Wty HDD (R0Q54A)

6.970.000 ₫

HPE MSA 900GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) M2 3yr Wty HDD (R0Q53A)

HPE MSA 900GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) M2 3yr Wty HDD (R0Q53A)

12.990.000 ₫

HPE MSA 1.2TB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) M2 3yr Wty HDD (R0Q55A)

HPE MSA 1.2TB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) M2 3yr Wty HDD (R0Q55A)

9.150.000 ₫

HPE MSA 1.8TB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) M2 3yr Wty HDD (R0Q56A)

HPE MSA 1.8TB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) M2 3yr Wty HDD (R0Q56A)

11.500.000 ₫

HPE MSA 2.4TB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) M2 3yr Wty HDD (R0Q57A)

HPE MSA 2.4TB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) M2 3yr Wty HDD (R0Q57A)

12.400.000 ₫

HPE MSA 960GB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5in) M2 3yr Wty SSD (R0Q46A)

HPE MSA 960GB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5in) M2 3yr Wty SSD (R0Q46A)

21.600.000 ₫