Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

LFF HDDs

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

HPE MSA 6TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) M2 1yr Wty HDD (R0Q58A)

HPE MSA 6TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) M2 1yr Wty HDD (R0Q58A)

Gọi để biết giá

HPE MSA 8TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) M2 1yr Wty HDD (R0Q59A)

HPE MSA 8TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) M2 1yr Wty HDD (R0Q59A)

Gọi để biết giá

HPE MSA 10TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) M2 1yr Wty HDD (R0Q60A)

HPE MSA 10TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) M2 1yr Wty HDD (R0Q60A)

Gọi để biết giá

HPE MSA 12TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) M2 1yr Wty HDD (R0Q61A)

HPE MSA 12TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) M2 1yr Wty HDD (R0Q61A)

Gọi để biết giá

HPE MSA 14TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) M2 1yr Wty HDD (R0Q62A)

HPE MSA 14TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) M2 1yr Wty HDD (R0Q62A)

Gọi để biết giá

HPE MSA 16TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) M2 1yr Wty HDD (R3U72A)

HPE MSA 16TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) M2 1yr Wty HDD (R3U72A)

Gọi để biết giá