Catalyst 3800 Series

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Cisco Catalyst 3850 12 Port GE SFP IP Base (WS-C3850-12S-S)

Cisco Catalyst 3850 12 Port GE SFP IP Base (WS-C3850-12S-S)

119.136.000 ₫

Cisco Catalyst 3850 24 Port Data IP Base (WS-C3850-24T-S)

Cisco Catalyst 3850 24 Port Data IP Base (WS-C3850-24T-S)

77.670.000 ₫

Cisco Catalyst 3850 24 Port Data IP Services (WS-C3850-24T-E)

Cisco Catalyst 3850 24 Port Data IP Services (WS-C3850-24T-E)

125.450.000 ₫

Cisco Catalyst 3850 24 Port Data LAN Base (WS-C3850-24T-L)

Cisco Catalyst 3850 24 Port Data LAN Base (WS-C3850-24T-L)

62.120.000 ₫

Cisco Catalyst 3850 24 Port GE SFP IP Base (WS-C3850-24S-S)

Cisco Catalyst 3850 24 Port GE SFP IP Base (WS-C3850-24S-S)

238.272.000 ₫

Cisco Catalyst 3850 48 Port Data IP Base (WS-C3850-48T-S)

Cisco Catalyst 3850 48 Port Data IP Base (WS-C3850-48T-S)

137.400.000 ₫