Emulex

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Emulex LPe31000 Single Port 16Gb Fibre Channel HBA, PCIe Full Height

Emulex LPe31000 Single Port 16Gb Fibre Channel HBA, PCIe Full Height

13.500.000 ₫

Emulex LPe31002 Dual Port 16Gb Fibre Channel HBA, PCIe Full Height

Emulex LPe31002 Dual Port 16Gb Fibre Channel HBA, PCIe Full Height

18.900.000 ₫

Emulex LPE 35002 Dual Port 32Gb Fibre Channel HBA, PCIe Full Height

Emulex LPE 35002 Dual Port 32Gb Fibre Channel HBA, PCIe Full Height

Gọi để biết giá