Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

Kingston

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Kingston 480GB SATA 6Gb/s Mixed Use 3D TLC NAND 2.5” Enterprise SSD (SEDC600M/480G)

Kingston 480GB SATA 6Gb/s Mixed Use 3D TLC NAND 2.5” Enterprise SSD (SEDC600M/480G)

$120.56

Kingston 960GB SATA 6Gb/s Mixed Use 3D TLC NAND 2.5” Enterprise SSD (SEDC600M/960G)

Kingston 960GB SATA 6Gb/s Mixed Use 3D TLC NAND 2.5” Enterprise SSD (SEDC600M/960G)

$148.55

Kingston 1.92TB SATA 6Gb/s Mixed Use 3D TLC NAND 2.5” Enterprise SSD (SEDC600M/1920G)

Kingston 1.92TB SATA 6Gb/s Mixed Use 3D TLC NAND 2.5” Enterprise SSD (SEDC600M/1920G)

$262.65

Kingston 3.84TB SATA 6Gb/s Mixed Use 3D TLC NAND 2.5” Enterprise SSD (SEDC600M/3840G)

Kingston 3.84TB SATA 6Gb/s Mixed Use 3D TLC NAND 2.5” Enterprise SSD (SEDC600M/3840G)

$512.38

Kingston 7.68TB SATA 6Gb/s Mixed Use 3D TLC NAND 2.5” Enterprise SSD (SEDC600M/7680G)

Kingston 7.68TB SATA 6Gb/s Mixed Use 3D TLC NAND 2.5” Enterprise SSD (SEDC600M/7680G)

Gọi để biết giá