Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

Cables

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

HPE External 1.0m (3ft) Mini-SAS HD 4x to Mini-SAS HD 4x Cable (716195-B21)

HPE External 1.0m (3ft) Mini-SAS HD 4x to Mini-SAS HD 4x Cable (716195-B21)

$51.67

HPE External 2.0m (6ft) Mini-SAS HD 4x to Mini-SAS HD 4x Cable (716197-B21)

HPE External 2.0m (6ft) Mini-SAS HD 4x to Mini-SAS HD 4x Cable (716197-B21)

$51.67

HPE External 4.0m (13ft) Mini-SAS HD 4x to Mini-SAS HD 4x Cable (716199-B21)

HPE External 4.0m (13ft) Mini-SAS HD 4x to Mini-SAS HD 4x Cable (716199-B21)

$115.82

HP SAS Min-Min 1x-2M Cable Assembly Kit (AE470A)

HP SAS Min-Min 1x-2M Cable Assembly Kit (AE470A)

$102.91

HPE Premier Flex LC/LC Multi-mode OM4 2 fiber 5m Cable (QK734A)

HPE Premier Flex LC/LC Multi-mode OM4 2 fiber 5m Cable (QK734A)

Gọi để biết giá

HP Mini-SAS High Density (SFF-8644) to SAS (SFF-8088) Cable (717429-001)

HP Mini-SAS High Density (SFF-8644) to SAS (SFF-8088) Cable (717429-001)

$83.96