Cables

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

HP SAS Min-Min 1x-2M Cable Assembly Kit (AE470A)

HP SAS Min-Min 1x-2M Cable Assembly Kit (AE470A)

2.390.000 ₫

HP Mini-SAS High Density (SFF-8644) to SAS (SFF-8088) Cable (717429-001)

HP Mini-SAS High Density (SFF-8644) to SAS (SFF-8088) Cable (717429-001)

1.950.000 ₫

HP External Mini SAS 1m Cable ALL(407337-B21)

HP External Mini SAS 1m Cable ALL(407337-B21)

1.600.000 ₫