Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

Aruba 2530 Switch

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Số Port

Aruba 2530 8 Switch (J9783A)

Aruba 2530 8 Switch
8 RJ-45 autosensing 10/100 ports . 2 dual-personality ports; RJ-45 10/100/1000 or SFP slot

$223.90

Aruba 2530 8 PoE+ Switch (J9780A)

Aruba 2530 8 PoE+ Switch
8 RJ-45 autosensing 10/100 PoE ports . 2 dual-personality ports; RJ-45 10/100/1000 or SFP slot

$314.32

Aruba 2530 8G Switch (J9777A)

Aruba 2530 8G Switch
8 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports . 2 dual-personality ports; RJ-45 10/100/1000 or SFP slot

$340.15

Aruba 2530 8G PoE+ Switch (J9774A)

Aruba 2530 8G PoE+ Switch
8 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE ports . 2 dual-personality ports; RJ-45 10/100/1000 or SFP slot

$370.29

Aruba 2530 24 Switch (J9782A)

Aruba 2530 24 Switch
24 RJ-45 autosensing 10/100 ports . 2 dual-personality ports; RJ-45 10/100/1000 or SFP slot

$339.72

Aruba 2530 24 PoE+ Switch (J9779A)

Aruba 2530 24 PoE+ Switch
24 RJ-45 autosensing 10/100 PoE+ ports . 2 dual-personality ports; RJ-45 10/100/1000 or SFP slot

$714.75