Aruba 2530 Switch

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Số Port

Aruba 2530 8 Switch (J9783A)

Aruba 2530 8 Switch
8 RJ-45 autosensing 10/100 ports . 2 dual-personality ports; RJ-45 10/100/1000 or SFP slot

$223.90

Aruba 2530 8 PoE+ Switch (J9780A)

Aruba 2530 8 PoE+ Switch
8 RJ-45 autosensing 10/100 PoE ports . 2 dual-personality ports; RJ-45 10/100/1000 or SFP slot

$314.32

Aruba 2530 8G Switch (J9777A)

Aruba 2530 8G Switch
8 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports . 2 dual-personality ports; RJ-45 10/100/1000 or SFP slot

$340.15

Aruba 2530 8G PoE+ Switch (J9774A)

Aruba 2530 8G PoE+ Switch
8 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE ports . 2 dual-personality ports; RJ-45 10/100/1000 or SFP slot

$370.29

Aruba 2530 24 Switch (J9782A)

Aruba 2530 24 Switch
24 RJ-45 autosensing 10/100 ports . 2 dual-personality ports; RJ-45 10/100/1000 or SFP slot

$339.72

Aruba 2530 24 PoE+ Switch (J9779A)

Aruba 2530 24 PoE+ Switch
24 RJ-45 autosensing 10/100 PoE+ ports . 2 dual-personality ports; RJ-45 10/100/1000 or SFP slot

$714.75