Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

I/O & Ports

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Networking

HPE StoreFabric SN1100Q 16Gb Single Port Fibre Channel Host Bus Adapter (P9D93A)

HPE StoreFabric SN1100Q 16Gb Single Port Fibre Channel Host Bus Adapter (P9D93A)

$495.16

HPE StoreFabric SN1100Q 16Gb Dual Port Fibre Channel Host Bus Adapter (P9D94A)

HPE StoreFabric SN1100Q 16Gb Dual Port Fibre Channel Host Bus Adapter (P9D94A)

$796.56

HPE SN1200E 16Gb Dual Port Fibre Channel Host Bus Adapter (Q0L14A)

HPE SN1200E 16Gb Dual Port Fibre Channel Host Bus Adapter (Q0L14A)

$680.30

HPE SN1200E 16Gb Single Port Fibre Channel Host Bus Adapter (Q0L13A)

HPE SN1200E 16Gb Single Port Fibre Channel Host Bus Adapter (Q0L13A)

$538.21

HPE SN1600Q 32Gb Dual Port Fibre Channel Host Bus Adapter (P9M76A)

HPE SN1600Q 32Gb Dual Port Fibre Channel Host Bus Adapter (P9M76A)

Gọi để biết giá

HPE SN1600Q 32Gb Single Port Fibre Channel Host Bus Adapter (P9M75A)

HPE SN1600Q 32Gb Single Port Fibre Channel Host Bus Adapter (P9M75A)

Gọi để biết giá