Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

7300 SSD NVMe

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

Micron 7300 Pro 960GB 3D TLC NAND PCIe Gen3 x4 NVMe U.2 2.5-Inch Data Center SSD

Micron 7300 Pro 960GB 3D TLC NAND PCIe Gen3 x4 NVMe U.2 2.5-Inch Data Center SSD

 Warranty : 5 Year

$232.51

Micron 7300 Pro 1.92TB 3D TLC NAND PCIe Gen3 x4 NVMe U.2 2.5-Inch Data Center SSD

Micron 7300 Pro 1.92TB 3D TLC NAND PCIe Gen3 x4 NVMe U.2 2.5-Inch Data Center SSD

 Warranty : 5 Year

$419.81

Micron 7300 Pro 3.84TB 3D TLC NAND PCIe Gen3 x4 NVMe U.2 2.5-Inch Data Center SSD

Micron 7300 Pro 3.84TB 3D TLC NAND PCIe Gen3 x4 NVMe U.2 2.5-Inch Data Center SSD

 Warranty : 5 Year

$753.50

Micron 7300 Pro 7.68TB 3D TLC NAND PCIe Gen3 x4 NVMe U.2 2.5-Inch Data Center SSD

Micron 7300 Pro 7.68TB 3D TLC NAND PCIe Gen3 x4 NVMe U.2 2.5-Inch Data Center SSD

 Warranty : 5 Year

$1,446.72

Micron Enterprise 7300 Pro 480GB PCIe NVMe M.2 3D TLC SSD

Micron Enterprise 7300 Pro 480GB PCIe NVMe M.2 3D TLC SSD

 Warranty : 5 Year

$159.31

Micron Enterprise 7300 Pro 960GB PCIe NVMe M.2 3D TLC SSD

Micron Enterprise 7300 Pro 960GB PCIe NVMe M.2 3D TLC SSD

 Warranty : 5 Year

$223.90