Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

SFF HDDs

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

HPE MSA 2.4TB 12G SAS 10K SFF (2.5in) Enterprise 512e 3yr Warranty Hard Drive (Q2R41A)

HPE MSA 2.4TB 12G SAS 10K SFF (2.5in) Enterprise 512e 3yr Warranty Hard Drive (Q2R41A)

$624.33

HPE MSA 300GB 12G SAS 10K SFF(2.5in) Dual Port Enterprise 3yr Warranty Hard Drive (J9F44A)

HPE MSA 300GB 12G SAS 10K SFF(2.5in) Dual Port Enterprise 3yr Warranty Hard Drive (J9F44A)

$189.02

HPE MSA 600GB 12G SAS 10K SFF(2.5in) Dual Port Enterprise 3yr Warranty Hard Drive (J9F46A)

HPE MSA 600GB 12G SAS 10K SFF(2.5in) Dual Port Enterprise 3yr Warranty Hard Drive (J9F46A)

$343.60

HPE MSA 600GB 12G SAS 15K SFF (2.5in) Enterprise 3yr Warranty Hard Drive (J9F42A)

HPE MSA 600GB 12G SAS 15K SFF (2.5in) Enterprise 3yr Warranty Hard Drive (J9F42A)

$707.08

HPE MSA 900GB 12G SAS 10K SFF(2.5in) Dual Port Enterprise 3yr Warranty Hard Drive (J9F47A)

HPE MSA 900GB 12G SAS 10K SFF(2.5in) Dual Port Enterprise 3yr Warranty Hard Drive (J9F47A)

Gọi để biết giá

HPE MSA 900GB 12G SAS 15K SFF (2.5in) Enterprise 3yr Warranty Hard Drive (Q1H47A)

HPE MSA 900GB 12G SAS 15K SFF (2.5in) Enterprise 3yr Warranty Hard Drive (Q1H47A)

Gọi để biết giá