Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

Xeon Silver

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel Xeon Silver 4208 Processor 11M Cache, 2.10 GHz

Intel Xeon Silver 4208 2.1G, 8C/16T, 9.6GT/s, 11M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400

7.750.000 ₫

Intel Xeon Silver 4210 Processor 13.75M Cache, 2.20 GHz

Intel Xeon Silver 4210 2.20GHz, 10C/20T, 9.6GT/s, 13.75M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400

8.850.000 ₫

Intel Xeon Silver 4210R Processor 13.75M Cache, 2.40 GHz

Intel Xeon Silver 4210R 2.4G, 10C/20T, 9.6GT/s, 13.75M Cache, Turbo, HT (100W) DDR4-2400

9.700.000 ₫

Intel Xeon Silver 4214 Processor 16.5M Cache, 2.20 GHz

Intel Xeon Silver 4214 2.2GHz, 12C/24T, 9.6GT/s, 16.5M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400

14.250.000 ₫

Intel Xeon Silver 4214R Processor 16.5M Cache, 2.40 GHz

Intel Xeon Silver 4214R 2.4GHz, 12C/24T, 9.6GT/s, 16.5M Cache, Turbo, HT (100W) DDR4-2400

15.500.000 ₫

Intel Xeon Silver 4215 Processor 11M Cache, 2.50 GHz

Intel Xeon Silver 4215 2.5GHz, 8C/16T, 9.6GT/s, 11MB Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400

13.500.000 ₫