Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

Xeon Silver

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel Xeon Silver 4208 2.1G, 8C/16T

Intel Xeon Silver 4208 2.1G, 8C/16T, 9.6GT/s, 11M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400

$299.25

Intel Xeon Silver 4210 2.20GHz, 10C/20T

Intel Xeon Silver 4210 2.20GHz, 10C/20T, 9.6GT/s, 13.75M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400

$340.15

Intel Xeon Silver 4210R 2.4G, 10C/20T

Intel Xeon Silver 4210R 2.4G, 10C/20T, 9.6GT/s, 13.75M Cache, Turbo, HT (100W) DDR4-2400

$365.98 $341.87

Intel Xeon Silver 4214 2.2GHz, 12C/24T

Intel Xeon Silver 4214 2.2GHz, 12C/24T, 9.6GT/s, 16.5M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400

$581.27

Intel Xeon Silver 4214R 2.4GHz, 12C/24T

Intel Xeon Silver 4214R 2.4GHz, 12C/24T, 9.6GT/s, 16.5M Cache, Turbo, HT (100W) DDR4-2400

$581.27

Intel Xeon Silver 4215 Processor 11M Cache, 2.50 GHz

Intel Xeon Silver 4215 2.5GHz, 8C/16T, 9.6GT/s, 11MB Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400

$581.27