OfficeConnect 1850

 OfficeConnect 1850

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Số Port

HPE OfficeConnect 1850 6XGT and 2XGT/SPF+ Switch (JL169A)

HPE OfficeConnect 1850 6XGT and 2XGT/SPF+ Switch
6 RJ-45 1/10GBASE-T ports + 2 Dual Personality SFP+ 1/10GBASE-T ports

19.900.000 ₫

HPE OfficeConnect 1850 24G 2XGT Switch (JL170A)

HPE OfficeConnect 1850 24G 2XGT Switch
24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports + 2 RJ-45 1/10GBASE-T ports

12.890.000 ₫

HPE OfficeConnect 1850 48G 4XGT Switch (JL171A)

HPE OfficeConnect 1850 48G 4XGT Switch
48 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports + 4 RJ-45 1/10GBASE-T ports

22.980.000 ₫

HPE OfficeConnect 1850 24G 2XGT PoE+ 185W Switch (JL172A)

HPE OfficeConnect 1850 24G 2XGT PoE+ 185W Switch
12 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports + 12 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports + 2 RJ-45 1/10GBASE-T ports

17.500.000 ₫

HPE OfficeConnect 1850 48G 4XGT PoE+ 370W Switch (JL173A)

HPE OfficeConnect 1850 48G 4XGT PoE+ 370W Switch
24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports + 24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports + 4 RJ-45 1/10GBASE-T ports

30.700.000 ₫