Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

OfficeConnect 1850

 OfficeConnect 1850

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Số Port

HPE OfficeConnect 1850 6XGT and 2XGT/SPF+ Switch (JL169A)

HPE OfficeConnect 1850 6XGT and 2XGT/SPF+ Switch
6 RJ-45 1/10GBASE-T ports + 2 Dual Personality SFP+ 1/10GBASE-T ports

19.900.000 ₫

HPE OfficeConnect 1850 48G 4XGT Switch (JL171A)

HPE OfficeConnect 1850 48G 4XGT Switch
48 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports + 4 RJ-45 1/10GBASE-T ports

22.980.000 ₫

HPE OfficeConnect 1850 24G 2XGT PoE+ 185W Switch (JL172A)

HPE OfficeConnect 1850 24G 2XGT PoE+ 185W Switch
12 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports + 12 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports + 2 RJ-45 1/10GBASE-T ports

17.500.000 ₫

HPE OfficeConnect 1850 48G 4XGT PoE+ 370W Switch (JL173A)

HPE OfficeConnect 1850 48G 4XGT PoE+ 370W Switch
24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports + 24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports + 4 RJ-45 1/10GBASE-T ports

30.700.000 ₫