Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

Lenovo Option

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng
Networking
Memory

Emulex 16Gb Gen6 FC Dual-port HBA (01CV840)

Emulex 16Gb Gen6 FC Dual-port HBA (01CV840)

$836.17

Emulex 16Gb Gen6 FC Single-port HBA (01CV830)

Emulex 16Gb Gen6 FC Single-port HBA (01CV830)

$593.33

Lenovo SR550/SR650 2.5" SATA/SAS 8-Bay Backplane Upgrade Kit (7XH7A06254)

Lenovo SR550/SR650 2.5" SATA/SAS 8-Bay Backplane Upgrade Kit (7XH7A06254)

$122.71

QLogic 16Gb Enhanced Gen5 FC Dual-port HBA (01CV760)

QLogic 16Gb Enhanced Gen5 FC Dual-port HBA (01CV760)

$817.65

QLogic 16Gb Enhanced Gen5 FC Single-port HBA (01CV750)

QLogic 16Gb Enhanced Gen5 FC Single-port HBA (01CV750)

$592.90

ThinkSystem 550W(230V/115V) Platinum Hot-Swap Power Supply (7N67A00882)

ThinkSystem 550W(230V/115V) Platinum Hot-Swap Power Supply (7N67A00882)

$157.16