Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

Intel SSD D5 Series

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

Intel SSD D5-P4320 Series 7.68TB, 2.5in PCIe 3.1 x4, 3D2, QLC ( SSDPE2NV076T801)

Intel SSD D5-P4320 Series 7.68TB, 2.5in PCIe 3.1 x4, 3D2, QLC ( SSDPE2NV076T801)

Warranty : 5 Year

Gọi để biết giá

Intel SSD D5-P4420 Series 7.68TB, 2.5in PCIe 3.1 x4, 3D2, QLC (SSDPE2NU076T801)

Intel SSD D5-P4420 Series 7.68TB, 2.5in PCIe 3.1 x4, 3D2, QLC (SSDPE2NU076T801)

Warranty : 5 Year

Gọi để biết giá

Intel SSD D5-P4326 Series 15.36TB, 2.5in PCIe 3.1 x4, 3D2, QLC (SSDPE2NV153T801)

Intel SSD D5-P4326 Series 15.36TB, 2.5in PCIe 3.1 x4, 3D2, QLC (SSDPE2NV153T801)

Warranty : 5 Year

Gọi để biết giá

Intel SSD D5-P5316 Series 15.36TB, 2.5in PCIe 4.0 x4, 3D4, QLC (SSDPF2NV153TZN1)

Intel SSD D5-P5316 Series 15.36TB, 2.5in PCIe 4.0 x4, 3D4, QLC (SSDPF2NV153TZN1)

Warranty : 5 Year

Gọi để biết giá

Intel SSD D5-P5316 Series 30.72TB, 2.5in PCIe 4.0 x4, 3D4, QLC (SSDPF2NV307TZN1)

Intel SSD D5-P5316 Series 30.72TB, 2.5in PCIe 4.0 x4, 3D4, QLC (SSDPF2NV307TZN1)

Warranty : 5 Year

Gọi để biết giá

Intel SSD D5-P4326 Series 15.36TB, E1.L PCIe 3.1 x4, 3D2, QLC (SSDPEWNV153T801)

Intel SSD D5-P4326 Series 15.36TB, E1.L PCIe 3.1 x4, 3D2, QLC (SSDPEWNV153T801)

Warranty : 5 Year

$2,432.72