Intel SSD D5 Series

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

Intel SSD D5-P4320 Series 7.68TB, 2.5in PCIe 3.1 x4, 3D2, QLC ( SSDPE2NV076T801)

Intel SSD D5-P4320 Series 7.68TB, 2.5in PCIe 3.1 x4, 3D2, QLC ( SSDPE2NV076T801)

Warranty : 5 Year

Gọi để biết giá

Intel SSD D5-P4420 Series 7.68TB, 2.5in PCIe 3.1 x4, 3D2, QLC (SSDPE2NU076T801)

Intel SSD D5-P4420 Series 7.68TB, 2.5in PCIe 3.1 x4, 3D2, QLC (SSDPE2NU076T801)

Warranty : 5 Year

Gọi để biết giá

Intel SSD D5-P4326 Series 15.36TB, 2.5in PCIe 3.1 x4, 3D2, QLC (SSDPE2NV153T801)

Intel SSD D5-P4326 Series 15.36TB, 2.5in PCIe 3.1 x4, 3D2, QLC (SSDPE2NV153T801)

Warranty : 5 Year

Gọi để biết giá

Intel SSD D5-P5316 Series 15.36TB, 2.5in PCIe 4.0 x4, 3D4, QLC (SSDPF2NV153TZN1)

Intel SSD D5-P5316 Series 15.36TB, 2.5in PCIe 4.0 x4, 3D4, QLC (SSDPF2NV153TZN1)

Warranty : 5 Year

Gọi để biết giá

Intel SSD D5-P5316 Series 30.72TB, 2.5in PCIe 4.0 x4, 3D4, QLC (SSDPF2NV307TZN1)

Intel SSD D5-P5316 Series 30.72TB, 2.5in PCIe 4.0 x4, 3D4, QLC (SSDPF2NV307TZN1)

Warranty : 5 Year

Gọi để biết giá

Intel SSD D5-P4326 Series 15.36TB, E1.L PCIe 3.1 x4, 3D2, QLC (SSDPEWNV153T801)

Intel SSD D5-P4326 Series 15.36TB, E1.L PCIe 3.1 x4, 3D2, QLC (SSDPEWNV153T801)

Warranty : 5 Year

$2,432.72