Accessories

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

HP Z6 G4 Memory Cooling Solution (2HW44AA)

HP Z6 G4 Memory Cooling Solution (2HW44AA)

1.780.000 ₫

HP Thunderbolt 3 PCIe 2-port I/O Card (3UU05AA)

HP Thunderbolt 3 PCIe 2-port I/O Card (3UU05AA)

Gọi để biết giá

HP Thunderbolt-2 PCIe 1-port I/O Card(F3F43AA)

HP Thunderbolt-2 PCIe 1-port I/O Card(F3F43AA)

4.450.000 ₫

Intel X550-T2 10GbE Dual Port NIC (1QL46AA)

Intel X550-T2 10GbE Dual Port NIC (1QL46AA)

9.980.000 ₫

Intel Ethernet I210-T1 GbE NIC (E0X95AA)

Intel Ethernet I210-T1 GbE NIC (E0X95AA)

750.000 ₫

HP DisplayPort To HDMI 4k Adapter (K2K92AA)

HP DisplayPort To HDMI 4k Adapter (K2K92AA)

478.500 ₫