PRIMERGY RX2540 M5

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Processor

FUJITSU Server PRIMERGY RX2540 M5 SFF Silver 4210

 • 1 x Intel Xeon Silver 4210 10C, 2.20 GHz
 • 16GB (1x16GB) 2Rx8 DDR4-2933 R ECC
 • Hard Drive : None 2.5-inch
 • Fujitsu PRAID EP540i LP, RAID 5/6 Ctrl., RAID level: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 4 GB
 • 2 x 1 Gbit/s onboard, PLAN EM 4x 1Gb T OCP interface
 • 1 x dedicated management LAN port for iRMC S5 (10/100/1000 Mbit/s)
 • 2 x M.2 SATA module & Dual microSD 
 • Rack Mount Kit F1 CMA
 • Mounting in symmetrical racks
 • Region kit APAC/EMEA/India
 • Ultra slim 9.5mm optical drive
 • Modular PSU 800W platinum hp
 • Power Supply Dummy
 • Cable powercord rack, 1.8m, black
 • iRMC S4 advanced pack
 • 8 x 2.5-inch hot-plug SAS/SATA (8/24)
 • Form factor: Rack (2U)
 • Warranty : Made in Japan/ 03 years (Onsite 9x5 NBD)
80.500.000 ₫

FUJITSU Server PRIMERGY RX2540 M5 SFF Silver 4214R

 • 1 x Intel Xeon Silver 4214R 12C 2.4GHz 100W
 • 64GB (4 x 16GB) 2Rx8 DDR4-2933 R ECC
 • 4 x Fujitsu HD SAS 12G 900GB 10K 512e HOT PL 2.5' EP
 • Fujitsu PRAID EP520i LP, RAID 5/6 Ctrl., (RAID: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60) 2 GB
 • 2 x 1 Gbit/s onboard & PLAN EM 4x 1Gb T OCP interface
 • 1 x dedicated management LAN port for iRMC S5 (10/100/1000 Mbit/s)
 • 2 x M.2 SATA module & Dual microSD 
 • Rack Mount Kit F1 CMA
 • Mounting in symmetrical racks
 • Region kit APAC/EMEA/India
 • Ultra slim 9.5mm optical drive
 • Modular PSU 800W platinum hp (1/2)
 • Power Supply Dummy
 • Cable powercord rack, 1.8m, black
 • iRMC S4 advanced pack
 • 8 x 2.5-inch hot-plug SAS/SATA (8/24)
 • Form factor: Rack (2U)
 • Warranty : Made in Japan/ 03 years (Onsite 9x5 NBD)
Gọi để biết giá

FUJITSU Server PRIMERGY RX2540 M5 SFF Gold 5218R

 • 2 x Intel Xeon Gold 5218R 20C 2.1GHz 125W
 • 64GB (4 x 16GB) 2Rx8 DDR4-2933 R ECC
 • 2 x SSD M.2 SATA, 6 Gb/s, 480 GB, non hot plug, enterprise
 • 8 x Fujitsu HD SAS 12G 1.2TB 10K 512e HOT PL 2.5' EP
 • Fujitsu PRAID EP520i LP, RAID 5/6 Ctrl., (RAID: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60) 2 GB
 • 2 x 1 Gbit/s onboard & PLAN EM 4x 1Gb T OCP interface
 • 1 x dedicated management LAN port for iRMC S5 (10/100/1000 Mbit/s)
 • 2 x M.2 SATA module & Dual microSD 
 • Rack Mount Kit F1 CMA
 • Mounting in symmetrical racks
 • Region kit APAC/EMEA/India
 • Ultra slim 9.5mm optical drive
 • Modular PSU 800W platinum hp (2/2)
 • Power Supply Dummy
 • Cable powercord rack, 1.8m, black
 • iRMC S4 advanced pack
 • 8 x 2.5-inch hot-plug SAS/SATA (8/24)
 • Form factor: Rack (2U)
 • Warranty : Made in Japan/ 03 years (Onsite 9x5 NBD)
Gọi để biết giá

FUJITSU Server PRIMERGY RX2540 M5 SFF Gold 5220R

 • 1 x Intel Xeon Gold 5220R 24C 2.2GHz 150W
 • 64GB (4 x 16GB) 2Rx8 DDR4-2933 R ECC
 • 2 x SSD M.2 SATA, 6 Gb/s, 480 GB, non hot plug, enterprise
 • Fujitsu PRAID EP520i LP, RAID 5/6 Ctrl., (RAID: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60) 2 GB
 • 2 x 1 Gbit/s onboard & PLAN EM 4x 1Gb T OCP interface
 • 1 x dedicated management LAN port for iRMC S5 (10/100/1000 Mbit/s)
 • 2 x M.2 SATA module & Dual microSD 
 • Rack Mount Kit F1 CMA
 • Mounting in symmetrical racks
 • Region kit APAC/EMEA/India
 • Ultra slim 9.5mm optical drive
 • Modular PSU 800W platinum hp (2/2)
 • Power Supply Dummy
 • Cable powercord rack, 1.8m, black
 • iRMC S4 advanced pack
 • 8 x 2.5-inch hot-plug SAS/SATA (8/24)
 • Form factor: Rack (2U)
 • Warranty : Made in Japan/ 03 years (Onsite 9x5 NBD)
Gọi để biết giá

FUJITSU Server PRIMERGY RX2540 M5 SFF Gold 6230R

 • 1 x Intel Xeon Gold 6230R 26C 2.1GHz 150W
 • 128GB (4 x 32GB) 2Rx4 DDR4-2933 R ECC
 • 2 x SSD M.2 SATA, 6 Gb/s, 480 GB, non hot plug, enterprise
 • Fujitsu PRAID EP520i LP, RAID 5/6 Ctrl., (RAID: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60) 2 GB
 • 2 x 1 Gbit/s onboard & PLAN EM 4x 1Gb T OCP interface
 • 1 x dedicated management LAN port for iRMC S5 (10/100/1000 Mbit/s)
 • 2 x M.2 SATA module & Dual microSD 
 • Rack Mount Kit F1 CMA
 • Mounting in symmetrical racks
 • Region kit APAC/EMEA/India
 • Ultra slim 9.5mm optical drive
 • Modular PSU 800W platinum hp (2/2)
 • Power Supply Dummy
 • Cable powercord rack, 1.8m, black
 • iRMC S4 advanced pack
 • 8 x 2.5-inch hot-plug SAS/SATA (8/24)
 • Form factor: Rack (2U)
 • Warranty : Made in Japan/ 03 years (Onsite 9x5 NBD)
Gọi để biết giá

FUJITSU Server PRIMERGY RX2540 M5 SFF Gold 6256

 • 2 x Intel Xeon Gold 6256 12C 3.6GHz 205W
 • 512GB (8 x 64GB) 2Rx4 DDR4-2933 R ECC
 • 8 x SSD SATA, 6 Gb/s, 1.92 TB, Mixed-use, hot-plug, 3.5-inch, enterprise
 • Fujitsu PRAID EP520i LP, RAID 5/6 Ctrl., (RAID: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60) 2 GB
 • 2 x 1 Gbit/s onboard & PLAN EM 4x 1Gb T OCP interface
 • 1 x dedicated management LAN port for iRMC S5 (10/100/1000 Mbit/s)
 • 2 x M.2 SATA module & Dual microSD 
 • Rack Mount Kit F1 CMA
 • Mounting in symmetrical racks
 • Region kit APAC/EMEA/India
 • Ultra slim 9.5mm optical drive
 • Modular PSU 800W platinum hp (2/2)
 • Power Supply Dummy
 • Cable powercord rack, 1.8m, black
 • iRMC S4 advanced pack
 • 8 x 2.5-inch hot-plug SAS/SATA (8/24)
 • Form factor: Rack (2U)
 • Warranty : Made in Japan/ 03 years (Onsite 9x5 NBD)
Gọi để biết giá