Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

PRIMERGY RX2540 M5

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng
Processor

FUJITSU Server PRIMERGY RX2540 M5 8x SFF Silver 4210

 • 1 x Intel Xeon Silver 4210 (10C, 2.20 GHz, up to 2.70 GHz, 9.6 GT/s)
 • 16GB (1x16GB) 2Rx8 DDR4-2933 R ECC
 • Hard Drive : None 2.5-inch
 • PRAID EP420i, RAID 5/6 Ctrl., SAS/SATA 12 Gbit/s, 8 ports int.
 • 2 x 1 Gbit/s onboard, Optional DynamicLoM OCP adaptors
 • 1 x dedicated management LAN port for iRMC S5 (10/100/1000 Mbit/s)
 • Slots: Up to 3 x PCIe 3.0 x8 & 3 x PCIe 3.0 x16
 • Storage: 8x 2.5-inch SAS/SATA/ PCIe (HDD/SSD)
 • Ultra slim 9.5mm optical drive
 • 1 x Modular PSU 800W platinum hp
 • Cable powercord rack, 1.8m, black
 • Form factor: Rack (2U)
 • Warranty : Made in Japan/ 03 years (Onsite 9x5 NBD)
$3,398.92

FUJITSU Server PRIMERGY RX2540 M5 8x SFF Silver 4216

 • 1 x Intel Xeon Silver 4216 (16C, 2.10 GHz, up to 2.70 GHz, 9.6 GT/s)
 • 16GB (1x16GB) 2Rx8 DDR4-2933 R ECC
 • 3 x SSD SATA, 6 Gb/s, 1.92 TB, Read-Intensive, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, 0.9 DWPD
 • PRAID EP420i, RAID 5/6 Ctrl., SAS/SATA 12 Gbit/s, 8 ports int.
 • 2 x 1 Gbit/s onboard, Optional DynamicLoM OCP adaptors
 • 1 x dedicated management LAN port for iRMC S5 (10/100/1000 Mbit/s)
 • Slots: Up to 3 x PCIe 3.0 x8 & 3 x PCIe 3.0 x16
 • Storage: 8x 2.5-inch SAS/SATA/ PCIe (HDD/SSD)
 • Ultra slim 9.5mm optical drive
 • 1 x Modular PSU 800W platinum hp
 • Cable powercord rack, 1.8m, black
 • Form factor: Rack (2U)
 • Warranty : Made in Japan/ 03 years (Onsite 9x5 NBD)
Gọi để biết giá

FUJITSU Server PRIMERGY RX2540 M5 LFF Bronze 3204

 • 1 x Intel Xeon Bronze 3204 (6C, 1.90 GHz, up to: 1.90 GHz, 9.6 GT/s)
 • 32GB (2x 16GB) 2Rx8 DDR4-2933 R ECC
 • 2 x HDD SAS, 12 Gb/s, 8 TB, 7,200 rpm, 512e, hot-plug, 3.5-inch, business critical
 • Fujitsu PRAID EP420i, RAID 5/6 Ctrl., RAID level: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 2 GB
 • 2 x 1 Gbit/s onboard, Optional DynamicLoM OCP adaptors
 • 1 x dedicated management LAN port for iRMC S5 (10/100/1000 Mbit/s)
 • Slots: Up to 3 x PCIe 3.0 x8 & 3 x PCIe 3.0 x16
 • Storage: 4 x 3.5-inch hot-plug SAS/SATA(HDD/SSD)
 • Ultra slim 9.5mm optical drive
 • 1 x Modular PSU 800W platinum hp
 • Cable powercord rack, 1.8m, black
 • Form factor: Rack (2U)
 • Warranty : Made in Japan/ 03 years (Onsite 9x5 NBD)
Gọi để biết giá

FUJITSU Server PRIMERGY RX2540 M5 LFF Silver 4208

 • 1 x Intel Xeon Silver 4208 (8C, 2.10 GHz, up to: 2.50 GHz, 9.6 GT/s)
 • 64GB (2x 32GB) 2Rx4 DDR4-3200 R ECC
 • 3 x HDD SAS, 12 Gb/s, 8 TB, 7,200 rpm, 512e, hot-plug, 3.5-inch, business critical
 • Fujitsu PRAID EP540i LP, RAID 5/6 Ctrl., RAID level: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 4 GB
 • 2 x 1 Gbit/s onboard, Optional DynamicLoM OCP adaptors
 • 1 x dedicated management LAN port for iRMC S5 (10/100/1000 Mbit/s)
 • Slots: Up to 3 x PCIe 3.0 x8 & 3 x PCIe 3.0 x16
 • Storage: 4 x 3.5-inch hot-plug SAS/SATA(HDD/SSD)
 • Ultra slim 9.5mm optical drive
 • 1 x Modular PSU 800W platinum hp
 • Cable powercord rack, 1.8m, black
 • Form factor: Rack (2U)
 • Warranty : Made in Japan/ 03 years (Onsite 9x5 NBD)
Gọi để biết giá

FUJITSU Server PRIMERGY RX2540 M5 LFF Gold 5222

 • 2 x Intel Xeon Gold 5222 (4C, 3.80 GHz, up to 3.9 GHz, 10.4 GT/s)
 • 128GB (4x 32GB) 2Rx4 DDR4-3200 R ECC
 • 4 x HDD SAS, 12 Gb/s, 8 TB, 7,200 rpm, 512e, hot-plug, 3.5-inch, business critical
 • Fujitsu PRAID EP540i LP, RAID 5/6 Ctrl., RAID level: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 4 GB
 • 2 x 1 Gbit/s onboard, Optional DynamicLoM OCP adaptors
 • 1 x dedicated management LAN port for iRMC S5 (10/100/1000 Mbit/s)
 • Slots: Up to 3 x PCIe 3.0 x8 & 3 x PCIe 3.0 x16
 • Storage: 4 x 3.5-inch hot-plug SAS/SATA(HDD/SSD)
 • Ultra slim 9.5mm optical drive
 • 2 x Modular PSU 800W platinum hp
 • Cable powercord rack, 1.8m, black
 • Form factor: Rack (2U)
 • Warranty : Made in Japan/ 03 years (Onsite 9x5 NBD)
Gọi để biết giá

FUJITSU Server PRIMERGY RX2540 M5 LFF Gold 6230R

 • 2 x Intel Xeon Gold 6230R (26C, 2.10 GHz, up to 3.0 GHz, 10.4 GT/s)
 • 256GB (8x 32GB) 2Rx4 DDR4-3200 R ECC
 • 4 x HDD SAS, 12 Gb/s, 8 TB, 7,200 rpm, 512e, hot-plug, 3.5-inch, business critical
 • Fujitsu PRAID EP540i LP, RAID 5/6 Ctrl., RAID level: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 4 GB
 • 2 x 1 Gbit/s onboard, Optional DynamicLoM OCP adaptors
 • 1 x dedicated management LAN port for iRMC S5 (10/100/1000 Mbit/s)
 • Slots: Up to 3 x PCIe 3.0 x8 & 3 x PCIe 3.0 x16
 • Storage: 4 x 3.5-inch hot-plug SAS/SATA(HDD/SSD)
 • Ultra slim 9.5mm optical drive
 • 2 x Modular PSU 800W platinum hp
 • Cable powercord rack, 1.8m, black
 • Form factor: Rack (2U)
 • Warranty : Made in Japan/ 03 years (Onsite 9x5 NBD)
Gọi để biết giá