Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

Lưu trữ

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Kích thước
Ổ cứng
Memory

HP 8Gb Shortwave B-series Fibre Channel 1 Pack SFP+ Transceiver(AJ716B)

8Gb Shortwave Fibre Channel 1 Pack SFP+ Transceiver for B-series Switches

2.495.000 ₫

HP LTO5 Ultrium RW Bar Code Label Pack (Q2011A)

HP LTO5 Ultrium RW Bar Code Label Pack (Q2011A)

1.140.700 ₫

HP LTO-6 Ultrium RW Bar Code Label Pack (Q2013A)

HP LTO-6 Ultrium RW Bar Code Label Pack (Q2013A)

1.140.700 ₫

HP MSA 2040 1Gb SW iSCSI SFP 4 Pk

C8S75A HP MSA 2040 1Gb SW iSCSI SFP 4 Pk

14.600.000 ₫

HPE 16Gb FC SW SFP+ Transceiver (4-Pack) (C8R24B)

HPE 16Gb FC SW SFP+ Transceiver (4-Pack) (C8R24B)

16.700.000 ₫

HPE MSA 2040 1Gb Short Wave iSCSI SFP+ 4-Pack Transceiver(C8S75A)

HPE MSA 2040 1Gb Short Wave iSCSI SFP+ 4-Pack Transceiver(C8S75A)

2.250.000 ₫