Lưu trữ

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Kích thước
Ổ cứng

IBM Storwize 1.8 TB 10,000 rpm 12 Gb SAS 2.5-inch Hard Drive (00MN526)

 IBM Storwize 1.8 TB 10,000 rpm 12 Gb SAS 2.5-inch Hard Drive (00MN526)

$847.79

IBM Storwize 2 TB 7,200 rpm 6 Gb SAS NL 3.5 Inch HDD (00MJ125)

 IBM Storwize 2 TB 7,200 rpm 6 Gb SAS NL 3.5 Inch HDD (00MJ125)

$310.01

IBM Storwize 300 GB 15,000 rpm 6 Gb SAS 2.5 Inch HDD (00MJ141)

 IBM Storwize 300 GB 15,000 rpm 6 Gb SAS 2.5 Inch HDD (00MJ141)

$329.39

IBM Storwize 6 TB 7,200 rpm 12 Gb SAS 3.5-inch Hard Drive (00MN522)

 IBM Storwize 6 TB 7,200 rpm 12 Gb SAS 3.5-inch Hard Drive (00MN522)

$796.56

IBM Storwize 600 GB 15,000 rpm 12 Gb SAS 2.5 Inch HDD (00MJ143)

 IBM Storwize 600 GB 15,000 rpm 12 Gb SAS 2.5 Inch HDD (00MJ143)

$493.43

IBM Storwize 900 GB 10,000 rpm 6 Gb SAS 3.5 Inch HDD (00MJ131)

 IBM Storwize 900 GB 10,000 rpm 6 Gb SAS 3.5 Inch HDD (00MJ131)

$391.82