Samsung

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Memory

Samsung 8GB 1Rx8 DDR4-2666 ECC UDIMM Server Memory

Samsung 8GB 1Rx8 DDR4-2666 ECC UDIMM Server Memory

$60.28

Samsung 16GB 2Rx8 DDR4-2666 ECC UDIMM Server Memory

Samsung 16GB 2Rx8 DDR4-2666 ECC UDIMM Server Memory

$77.50

Samsung 32GB 2Rx8 DDR4-2666 ECC UDIMM Server Memory

Samsung 32GB 2Rx8 DDR4-2666 ECC UDIMM Server Memory

$208.83

Samsung 16GB 1Rx4 DDR4-3200 ECC RDIMM Server Memory

Samsung 16GB 1Rx4 DDR4-3200 ECC RDIMM Server Memory

$99.03

Samsung 8GB 1Rx8 DDR4-3200 ECC UDIMM Server Memory

Samsung 8GB 1Rx8 DDR4-3200 ECC UDIMM Server Memory

$60.28

Samsung 16GB 2Rx8 DDR4-3200 ECC RDIMM Server Memory

Samsung 16GB 2Rx8 DDR4-3200 ECC RDIMM Server Memory

$94.73