Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

Samsung

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Memory

Samsung 16GB 1Rx4 DDR4-3200 ECC RDIMM Server Memory

Samsung 16GB 1Rx4 DDR4-3200 ECC RDIMM Server Memory

1.950.000 ₫

Samsung 8GB 1Rx8 DDR4-3200 ECC UDIMM Server Memory

Samsung 8GB 1Rx8 DDR4-3200 ECC UDIMM Server Memory

1.750.000 ₫

Samsung 16GB 1Rx8 DDR4-3200 ECC UDIMM Server Memory

Samsung 16GB 1Rx8 DDR4-3200 ECC UDIMM Server Memory

2.200.000 ₫

Samsung 32GB 2Rx4 DDR4-3200 ECC RDIMM Server Memory

Samsung 32GB 2Rx4 DDR4-3200 ECC RDIMM Server Memory

2.350.000 ₫

Samsung 32GB 2Rx8 DDR4-3200 ECC UDIMM Server Memory

Samsung 32GB 2Rx8 DDR4-3200 ECC UDIMM Server Memory

4.180.000 ₫

Samsung 64GB 2Rx4 DDR4-3200 ECC RDIMM Server Memory

Samsung 64GB 2Rx4 DDR4-3200 ECC RDIMM Server Memory

4.450.000 ₫