Samsung

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Memory

Samsung 8GB 1Rx8 DDR4-2666 ECC UDIMM Server Memory

Samsung 8GB 1Rx8 DDR4-2666 ECC UDIMM Server Memory

1.400.000 ₫

Samsung 16GB 2Rx8 DDR4-2666 ECC UDIMM Server Memory

Samsung 16GB 2Rx8 DDR4-2666 ECC UDIMM Server Memory

1.800.000 ₫

Samsung 16GB 1Rx4 DDR4-3200 ECC RDIMM Server Memory

Samsung 16GB 1Rx4 DDR4-3200 ECC RDIMM Server Memory

2.450.000 ₫

Samsung 8GB 1Rx8 DDR4-3200 ECC UDIMM Server Memory

Samsung 8GB 1Rx8 DDR4-3200 ECC UDIMM Server Memory

1.400.000 ₫

Samsung 16GB 2Rx4 DDR4-3200 ECC RDIMM Server Memory

Samsung 16GB 2Rx4 DDR4-3200 ECC RDIMM Server Memory

2.450.000 ₫

Samsung 16GB 2Rx8 DDR4-3200 ECC UDIMM Server Memory

Samsung 16GB 2Rx8 DDR4-3200 ECC UDIMM Server Memory

2.500.000 ₫