UDIMMs ECC

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Memory

Dell 8GB 1Rx8 DDR4 UDIMM, 3200MT/s, ECC

Dell 8GB 1Rx8 DDR4 UDIMM, 3200MT/s, ECC

2.150.000 ₫

Dell 16GB 1Rx8 DDR4 UDIMM, 3200MT/s, ECC

Dell 16GB 1Rx8 DDR4 UDIMM, 3200MT/s, ECC

3.890.000 ₫

Dell 8GB 2666Mhz Single Rank x8 Data Width Low Volt UDIMM

Dell 8GB 2666Mhz Single Rank x8 Data Width Low Volt UDIMM 

2.150.000 ₫

Dell 16GB 2666MT/s DDR4 ECC UDIMM

Dell 16GB 2666MT/s DDR4 ECC UDIMM

3.890.000 ₫

Dell 8GB (1x8GB) 2400MT/s DDR4 ECC UDIMM

Dell 8GB (1x8GB) 2400MT/s DDR4 ECC UDIMM

1.980.000 ₫

Dell 16GB (1x16GB) 2400MT/s DDR4 ECC UDIMM

Dell 16GB (1x16GB) 2400MT/s DDR4 ECC UDIMM

3.450.000 ₫