E-2300 Series

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel Xeon E-2314 Processor 8M Cache, 2.80 GHz

Intel Xeon E-2314 2.8GHz, 8M Cache, 4C/4T, Turbo (65W), 3200 MT/s

4.485.000 ₫

Intel Xeon E-2324G Processor 8M Cache, 3.10 GHz

Intel Xeon E-2324G 3.1GHz, 8M Cache, 4C/4T, Turbo (65W), 3200 MT/s 

5.390.000 ₫

Intel Xeon E-2334 Processor 8M Cache, 3.40 GHz

Intel Xeon E-2334 3.4GHz, 8M Cache, 4C/8T, Turbo (65W), 3200 MT/s 

6.500.000 ₫

Intel Xeon E-2336 Processor 12M Cache, 2.90 GHz

Intel Xeon E-2336 2.9GHz, 12M Cache, 6C/12T, Turbo (65W), 3200 MT/s 

7.300.000 ₫

Intel Xeon E-2356G Processor 12M Cache, 3.20 GHz

Intel Xeon E-2356G 3.2GHz, 12M Cache, 6C/12T, Turbo (80W), 3200 MT/s 

7.650.000 ₫

Intel Xeon E-2374G Processor 8M Cache, 3.70 GHz

Intel Xeon E-2374G 3.7GHz, 8M Cache, 4C/8T, Turbo (80W), 3200 MT/s 

8.450.000 ₫