Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

PCI Cards

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Networking

Dell Recommended Emulex LPe31002 Dual Port 16Gb Fibre Channel HBA, PCIe Low Profile, V2

Dell Recommended Emulex LPe31002 Dual Port 16Gb Fibre Channel HBA, PCIe Low Profile, V2

$968.78

Broadcom 5719 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, PCIe Full Height

Broadcom 5719 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, PCIe Full Height

$79.66

Broadcom 5720 Dual Port 1GbE BASE-T Adapter, PCIe

Broadcom 5720 Dual Port 1GbE BASE-T Adapter, PCIe

$62.43

Broadcom 5720 QP 1Gb Network Interface Card,Full Height

Broadcom 5720 QP 1Gb Network Interface Card,Full Height

$150.70

Broadcom 5720 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, OCP NIC 3.0

Broadcom 5720 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, OCP NIC 3.0

$148.55

Dell Brocade 825 Fibre Channel Host Bus Adapter Full Height

Dell Brocade 825 Fibre Channel Host Bus Adapter Full Height

$279.87