Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

Xeon Silver

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Processor

Intel Xeon Silver 4108 1.8G, 8C/16T, 9.6GT/s, 11M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400

Intel Xeon Silver 4108 1.8G, 8C/16T, 9.6GT/s, 11M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400

$167.92

Intel Xeon Silver 4110 Processor 11M Cache, 2.10 GHz, 8C/16T

Intel Xeon Silver 4110 2.1GHz, 8C/16T, 9.6GT/s, 11MB Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400

Gọi để biết giá

Intel Xeon Silver 4112 Processor 8.25M Cache, 2.60 GHz, 4C/8T

Intel Xeon Silver 4112 2.6G, 4C/8T, 9.6GT/s, 8.25M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400

$312.16

Intel Xeon Silver 4114 Processor 13.75M Cache, 2.20 GHz, 10C/20T

Intel Xeon Silver 4114 2.2GHz, 10C/20T, 9.6GT/s, 14MB Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400 

$538.21

Intel Xeon Silver 4116 2.1GHz, 12C/24T, 9.6GT/s, 16M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400

Intel Xeon Silver 4116 2.1GHz, 12C/24T, 9.6GT/s, 16M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400

$796.56