PowerEdge R750

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng
Processor

Dell PowerEdge R750 2.5" Silver 4310

 • 1 x Intel Xeon Silver 4310 2.1G, 12C/24T, 10.4GT/s, 18M Cache, Turbo, HT (120W) DDR4-2666 
 • 16GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank 
 • Dell 1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive
 • PERC H755 NVMe Gen4 12Gbps SAS RAID Controller, 8GB NV Cache
 • Embedded NIC: 2 x 1 GbE LOM & Broadcom 5720 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter
 • iDRAC9, Enterprise 15G
 • Slots: 5 x PCIe Gen4 slots / 1 x PCie Gen3 slots
 • 24 x 2.5-inch Hot-plug SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD)
 • 8X DVD-ROM, USB, External (Option)
 • Dual, Hot-Plug, Power Supply Fault Tolerant 1100W Redundant (1+1)
 • Jumper Cord - C13/C14, 4M, 250V, 10A
 • PowerEdge 2U Standard Bezel
 • Form Factor: 2U Rack Server, ReadyRails Sliding Rails With Cable Management Arm
 • Warranty : 4 Year ProSupport and NBD Onsite
124.500.000 ₫

Dell PowerEdge R750 2.5" Silver 4314

 • 1 x Intel Xeon Silver 4314 2.4G, 16C/32T, 10.4GT/s, 24M Cache, Turbo, HT (135W) DDR4-2666
 • 32GB ( 2 x 16GB) RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank 
 • 2 x Dell 1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive
 • PERC H755 NVMe Gen4 12Gbps SAS RAID Controller, 8GB NV Cache
 • Embedded NIC: 2 x 1 GbE LOM & Broadcom 5720 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter
 • iDRAC9, Enterprise 15G
 • Slots: 5 x PCIe Gen4 slots / 1 x PCie Gen3 slots
 • 24 x 2.5-inch Hot-plug SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD)
 • 8X DVD-ROM, USB, External (Option)
 • Dual, Hot-Plug, Power Supply Fault Tolerant 1100W Redundant (1+1)
 • Jumper Cord - C13/C14, 4M, 250V, 10A
 • PowerEdge 2U Standard Bezel
 • Form Factor: 2U Rack Server, ReadyRails Sliding Rails With Cable Management Arm
 • Warranty : 4 Year ProSupport and NBD Onsite
Gọi để biết giá

Dell PowerEdge R750 2.5" Silver 4316

 • 1 x Intel Xeon Silver 4316 2.3G, 20C/40T, 10.4GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) DDR4-2666 
 • 32GB ( 2 x 16GB) RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank 
 • 2 x Dell 1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive
 • PERC H755 NVMe Gen4 12Gbps SAS RAID Controller, 8GB NV Cache
 • Embedded NIC: 2 x 1 GbE LOM & Broadcom 5720 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter
 • iDRAC9, Enterprise 15G
 • Slots: 5 x PCIe Gen4 slots / 1 x PCie Gen3 slots
 • 24 x 2.5-inch Hot-plug SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD)
 • 8X DVD-ROM, USB, External (Option)
 • Dual, Hot-Plug, Power Supply Fault Tolerant 1100W Redundant (1+1)
 • Jumper Cord - C13/C14, 4M, 250V, 10A
 • PowerEdge 2U Standard Bezel
 • Form Factor: 2U Rack Server, ReadyRails Sliding Rails With Cable Management Arm
 • Warranty : 4 Year ProSupport and NBD Onsite
Gọi để biết giá

Dell PowerEdge R750 2.5" Gold 6346

 • 2 x Intel Xeon Gold 6346 3.1G, 16C/32T, 11.2GT/s, 36M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-3200 
 • 256GB (8 x 32GB) RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank 
 • 4 x 3.84TB SSD SAS 12Gbps MU FIPS-140 PM6 512e 2.5in Hot-Plug 3 DWPD
 • PERC H755 NVMe Gen4 12Gbps SAS RAID Controller, 8GB NV Cache
 • Embedded NIC: 2 x 1 GbE LOM & Broadcom 5720 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter
 • iDRAC9, Enterprise 15G
 • Slots: 5 x PCIe Gen4 slots / 1 x PCie Gen3 slots
 • 24 x 2.5-inch Hot-plug SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD)
 • 8X DVD-ROM, USB, External (Option)
 • Dual, Hot-Plug, Power Supply Fault Tolerant 1100W Redundant (1+1)
 • Jumper Cord - C13/C14, 4M, 250V, 10A
 • PowerEdge 2U Standard Bezel
 • Form Factor: 2U Rack Server, ReadyRails Sliding Rails With Cable Management Arm
 • Warranty : 4 Year ProSupport and NBD Onsite
Gọi để biết giá