Samsung

Tập đoàn Samsung, là một tập đoàn đa quốc gia của Hàn Quốc có tổng hành dinh đặt tại Samsung Town, Seoul. Tập đoàn có nhiều công ty con, hầu hết hoạt động dưới thương hiệu Samsung, là tập đoàn thương mại lớn nhất Hàn Quốc. Wikipedia
Nhà sáng lập: Lee Byoung Chul
Thành lập: 1 tháng 3, 1938, Daegu, Hàn Quốc
Trụ sở: Seoul, Hàn Quốc
Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Samsung PM883 1.92TB SATA 6Gb/s 2.5 inch Enterprise SSD

Samsung PM883 1.92TB SATA 6Gb/s 2.5 inch Enterprise SSD

Warranty : 3 Year

8.700.000 ₫

Samsung PM883 240GB SATA 6Gb/s 2.5 inch Enterprise SSD

Samsung PM883 240GB SATA 6Gb/s 2.5 inch Enterprise SSD

Warranty : 3 Year

2.750.000 ₫

Samsung PM883 3.84TB SATA 6Gb/s 2.5 inch Enterprise SSD

Samsung PM883 3.84TB SATA 6Gb/s 2.5 inch Enterprise SSD

Warranty : 3 Year

15.700.000 ₫

Samsung PM883 480GB SATA 6Gb/s 2.5 inch Enterprise SSD

Samsung PM883 480GB SATA 6Gb/s 2.5 inch Enterprise SSD

Warranty : 3 Year

3.750.000 ₫

Samsung PM883 7.68TB SATA 6Gb/s 2.5 inch Enterprise SSD

Samsung PM883 7.68TB SATA 6Gb/s 2.5 inch Enterprise SSD

Warranty : 3 Year

32.900.000 ₫

Samsung PM883 960GB SATA 6Gb/s 2.5 inch Enterprise SSD

Samsung PM883 960GB SATA 6Gb/s 2.5 inch Enterprise SSD

Warranty : 3 Year

4.750.000 ₫