Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

Samsung

Tập đoàn Samsung, là một tập đoàn đa quốc gia của Hàn Quốc có tổng hành dinh đặt tại Samsung Town, Seoul. Tập đoàn có nhiều công ty con, hầu hết hoạt động dưới thương hiệu Samsung, là tập đoàn thương mại lớn nhất Hàn Quốc. Wikipedia
Nhà sáng lập: Lee Byoung Chul
Thành lập: 1 tháng 3, 1938, Daegu, Hàn Quốc
Trụ sở: Seoul, Hàn Quốc
Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Samsung PM893 1.92TB SATA 6Gb/s V6 TLC V-NAND 2.5 inch Enterprise SSD

Samsung PM893 1.92TB SATA 6Gb/s V6 TLC V-NAND 2.5 inch Enterprise SSD

Warranty : 3 Year

Gọi để biết giá

Samsung PM893 240GB SATA 6Gb/s V6 TLC V-NAND 2.5 inch Enterprise SSD

Samsung PM893 240GB SATA 6Gb/s V6 TLC V-NAND 2.5 inch Enterprise SSD

Warranty : 3 Year

$53.82

Samsung PM893 3.84TB SATA 6Gb/s V6 TLC V-NAND 2.5 inch Enterprise SSD

Samsung PM893 3.84TB SATA 6Gb/s V6 TLC V-NAND 2.5 inch Enterprise SSD

Warranty : 3 Year

$316.47

Samsung PM893 480GB SATA 6Gb/s V6 TLC V-NAND 2.5 inch Enterprise SSD

Samsung PM893 480GB SATA 6Gb/s V6 TLC V-NAND 2.5 inch Enterprise SSD

Warranty : 3 Year

Gọi để biết giá

Samsung PM893 7.68TB SATA 6Gb/s V6 TLC V-NAND 2.5 inch Enterprise SSD

Samsung PM893 7.68TB SATA 6Gb/s V6 TLC V-NAND 2.5 inch Enterprise SSD

Warranty : 3 Year

Gọi để biết giá

Samsung PM893 960GB SATA 6Gb/s V6 TLC V-NAND 2.5 inch Enterprise SSD

Samsung PM893 960GB SATA 6Gb/s V6 TLC V-NAND 2.5 inch Enterprise SSD

Warranty : 3 Year

Gọi để biết giá