Accessories

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

HP 2U Cable Management Arm for Easy Install Rail Kit (733664-B21)

HP 2U Cable Management Arm for Easy Install Rail Kit (733664-B21)

1.450.000 ₫

HP 5U 8 SFF Expander Hard Drive Cage Kit (661714-B21)

HP 5U 8 SFF Expander Hard Drive Cage Kit (661714-B21)

1.800.000 ₫

HP dual mini-SAS x4 900mm Cable for HP ProLiant DL360 G9 (775931-001)

HP dual mini-SAS x4 900mm Cable for HP ProLiant DL360 G9 (775931-001)

 

 

950.000 ₫

HP Dual Mini-SAS x4 SFF-8087 770mm Cable for HP ProLiant (756907-001)

HP Dual Mini-SAS x4 SFF-8087 770mm Cable for HP ProLiant (756907-001)

 

 

950.000 ₫

HP Mini-SAS SFF ribbon cable for HP ProLiant G9 (785649-001)

HP Mini-SAS SFF ribbon cable for HP ProLiant G9 (785649-001)

550.000 ₫

HP Mini-SAS SFF-8087 622mm ribbon Cable for HP ProLiant G9 (785650-001)

HP Mini-SAS SFF-8087 622mm ribbon Cable for HP ProLiant G9 (785650-001)

 

790.000 ₫