Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

DDR4 RDIMMs

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Memory

HP 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Load Reduced Memory Kit (726720-B21)

HP 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Load Reduced Memory Kit (726720-B21)

$79.66

HP 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Memory Kit (726719-B21)

HP 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Memory Kit (726719-B21)

Gọi để biết giá

HP 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Memory Kit (728629-B21)

HP 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Memory Kit (728629-B21)

Gọi để biết giá