Enterprise SSD

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

Samsung PM1725b 1.6TB PCIe Gen3 x8 NVMe HHHL V-NAND Enterprise SSD

Samsung PM1725b 1.6TB PCIe Gen3 x8 NVMe HHHL V-NAND Enterprise SSD

Warranty : 3 Year

Gọi để biết giá

Samsung PM1725b 3.2TB PCIe Gen3 x8 NVMe HHHL V-NAND Enterprise SSD

Samsung PM1725b 3.2TB PCIe Gen3 x8 NVMe HHHL V-NAND Enterprise SSD

Warranty : 3 Year

Gọi để biết giá

Samsung PM1725b 6.4TB PCIe Gen3 x8 NVMe HHHL V-NAND Enterprise SSD

Samsung PM1725b 6.4TB PCIe Gen3 x8 NVMe HHHL V-NAND Enterprise SSD

Warranty : 3 Year

Gọi để biết giá

Samsung PM1725b 12.8TB PCIe Gen3 x8 NVMe HHHL V-NAND Enterprise SSD

Samsung PM1725b 12.8TB PCIe Gen3 x8 NVMe HHHL V-NAND Enterprise SSD

Warranty : 3 Year

Gọi để biết giá

Samsung PM1733 1.92TB PCIe Gen4 x4/dual port x2 NVMe U.2 2.5" Enterprise SSD

Samsung PM1733 1.92TB PCIe Gen4 x4/dual port x2 NVMe U.2 2.5" Enterprise SSD

Warranty : 3 Year

Gọi để biết giá

Samsung PM1733 3.84TB PCIe Gen4 x4/dual port x2 NVMe U.2 2.5" Enterprise SSD

Samsung PM1733 3.84TB PCIe Gen4 x4/dual port x2 NVMe U.2 2.5" Enterprise SSD

Warranty : 3 Year

Gọi để biết giá