Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

Enterprise SSD

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

Samsung PM1643a 960GB SAS 12Gbps 2.5 inch MLC V-NAND Enterprise SSD (MZILT960HBHQ-00007)

Samsung PM1643a 960GB SAS 12Gbps 2.5 inch MLC V-NAND Enterprise SSD (MZILT960HBHQ-00007)

$206.67

Samsung PM1643a 1.92TB SAS 12Gbps 2.5 inch MLC V-NAND Enterprise SSD (MZILT1T9HBJR-00007)

Samsung PM1643a 1.92TB SAS 12Gbps 2.5 inch MLC V-NAND Enterprise SSD (MZILT1T9HBJR-00007)

$299.25

Samsung PM1643a 3.84TB SAS 12Gbps 2.5 inch MLC V-NAND Enterprise SSD (MZILT3T8HBLS-00007)

Samsung PM1643a 3.84TB SAS 12Gbps 2.5 inch MLC V-NAND Enterprise SSD (MZILT3T8HBLS-00007)

Gọi để biết giá

Samsung PM1643a 15.36TB SAS 12Gbps 2.5 inch MLC V-NAND Enterprise SSD (MZILT15THALA-00007)

Samsung PM1643a 15.36TB SAS 12Gbps 2.5 inch MLC V-NAND Enterprise SSD (MZILT15THALA-00007)

Gọi để biết giá

Samsung PM1643a 7.68TB SAS 12Gbps 2.5 inch MLC V-NAND Enterprise SSD (MZILT7T6HALA-00007)

Samsung PM1643a 7.68TB SAS 12Gbps 2.5 inch MLC V-NAND Enterprise SSD (MZILT7T6HALA-00007)

Gọi để biết giá

Samsung PM1643a 30.72TB SAS 12Gbps 2.5 inch MLC V-NAND Enterprise SSD (MZILT30THALA-00007)

Samsung PM1643a 30.72TB SAS 12Gbps 2.5 inch MLC V-NAND Enterprise SSD (MZILT30THALA-00007)

Gọi để biết giá