Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

OfficeConnect 1950

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

HP 1950-24G-2SFP+-2XGT Switch (JG960A)

HP 1950-24G-2SFP+-2XGT Switch
24 RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 ports With 2 SFP+ fixed 1000/10000 SFP+ ports / 2 RJ-45 1/10GBASE-T port

$921.42

HP 1950-48G-2SFP+-2XGT Switch (JG961A)

HP 1950-48G-2SFP+-2XGT Switch
48 RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 ports With 2 SFP+ fixed 1000/10000 SFP+ ports / 2 RJ-45 1/10GBASE-T port

$1,386.44

HP 1950-24G-2SFP+-2XGT-PoE+(370W) Switch (JG962A)

HP 1950-24G-2SFP+-2XGT-PoE+(370W) Switch
24 RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 ports PoE + With 2 SFP+ fixed 1000/10000 SFP+ ports / 2 RJ-45 1/10GBASE-T port

$1,150.48

HP 1950-48G-2SFP+-2XGT-PoE+(370W) Switch (JG963A)

HP 1950-48G-2SFP+-2XGT-PoE+(370W) Switch
48 RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 ports PoE + With 2 SFP+ fixed 1000/10000 SFP+ ports / 2 RJ-45 1/10GBASE-T port

$1,872.98

HPE OfficeConnect 1950 12XGT 4SFP+ Switch (JH295A)

HPE OfficeConnect 1950 12XGT 4SFP+ Switch (JH295A)

$1,890.20