Xeon Gold

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Processor

Intel Xeon Gold 5215 Processor 13.75M Cache, 2.50 GHz

Intel Xeon Gold 5215 2.5G, 10C/20T, 10.4GT/s, 13.75M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2666

32.800.000 ₫

Intel Xeon Gold 5217 Processor 11M Cache, 3.00 GHz

Intel Xeon Gold 5217 3.0G, 8C/16T, 10.4GT/s, 11M Cache, Turbo, HT (115W) DDR4-2666

Gọi để biết giá

Intel Xeon Gold 5218 Processor 22M Cache, 2.30 GHz

Intel Xeon Gold 5218 2.3G, 16C/32T, 10.4GT/s, 22M Cache, Turbo, HT (125W) DDR4-2666

28.900.000 ₫

Intel Xeon Gold 5218R Processor 27.5M Cache, 2.10 GHz

Intel Xeon Gold 5218R 2.1G, 20C/40T, 10.4GT/s, 27.5 M Cache, Turbo, HT (125W) DDR4-2666

29.500.000 ₫

Intel Xeon Gold 5220 Processor 24.75M Cache, 2.20 GHz

Intel Xeon Gold 5220 2.2G, 18C/36T, 10.4GT/s, 24.75M Cache, Turbo, HT (125W) DDR4-2666

37.500.000 ₫

Intel Xeon Gold 5220R Processor 35.75M Cache, 2.20 GHz

Intel Xeon Gold 5220R 2.2GHz, 24C/48T, 10.4GT/s, 35.75M Cache, Turbo, HT (150W) DDR4-2933

35.900.000 ₫