Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

Xeon Gold

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Processor

Intel Xeon Gold 5215 2.5G, 10C/20T

Intel Xeon Gold 5215 2.5G, 10C/20T, 10.4GT/s, 13.75M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2666

Gọi để biết giá

Intel Xeon Gold 5218N 2.3GHz, 16C/32T

Intel Xeon Gold 5218N 2.3GHz, 16C/32T, 10.4GT/s, 22M Cache, Turbo, HT (110W) DDR4-2666

Gọi để biết giá

Intel Xeon Gold 5315Y 3.2G, 8C/16T

Intel Xeon Gold 5315Y 3.2G, 8C/16T, 11.2GT/s, 12M Cache, Turbo, HT (140W) DDR4-2933

Gọi để biết giá

Intel Xeon Gold 5217 Processor 11M Cache, 3.00 GHz

Intel Xeon Gold 5217 3.0G, 8C/16T, 10.4GT/s, 11M Cache, Turbo, HT (115W) DDR4-2666

Gọi để biết giá

Intel Xeon Gold 5218 2.3G, 16C/32T

Intel Xeon Gold 5218 2.3G, 16C/32T, 10.4GT/s, 22M Cache, Turbo, HT (125W) DDR4-2666

$813.78

Intel Xeon Gold 5218R Processor 27.5M Cache, 2.10 GHz

Intel Xeon Gold 5218R 2.1G, 20C/40T, 10.4GT/s, 27.5 M Cache, Turbo, HT (125W) DDR4-2666

$1,270.18