Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

Xeon Gold

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Processor

Intel Xeon Gold 6240 Processor 24.75M Cache, 2.60 GHz

Intel Xeon Gold 6240 2.6G, 18C/36T, 10.4GT/s, 24.75M Cache, Turbo, HT (150W) DDR4-2933

58.800.000 ₫

Intel Xeon Gold 6240L Processor 24.75M Cache, 2.60 GHz

Intel Xeon Gold 6240L 2.6G, 18C/36T, 10.4GT/s, 24.75M Cache, Turbo, HT (150W) DDR4-2933

130.752.000 ₫

Intel Xeon Gold 6240R Processor 35.75M Cache, 2.40 GHz

Intel Xeon Gold 6240R 2.4G, 24C/48T, 10.4GT/s, 35.75 M Cache, Turbo, HT (165W) DDR4-2933

52.950.000 ₫

Intel Xeon Gold 6240Y Processor 24.75M Cache, 2.60 GHz

Intel Xeon Gold 6240Y 2.6G, 18C/36T, 10.4GT/s, 24.75M Cache, Turbo, HT (150W) DDR4-2933

65.420.000 ₫

Intel Xeon Gold 6242 Processor 22M Cache, 2.80 GHz

Intel Xeon Gold 6242 2.8G, 16C/32T, 10.4GT/s, 22M Cache, Turbo, HT (150W) DDR4-2933

60.900.000 ₫

Intel Xeon Gold 6242R Processor 35.75M Cache, 3.10 GHz

Intel Xeon Gold 6242R 3.1G, 20C/40T, 10.4GT/s, 35.75M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933

60.700.000 ₫