Xeon Gold

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Processor

Intel Xeon Gold 6256 Processor 33M Cache, 3.60 GHz

 Intel Xeon Gold 6256 3.6GHz, ( 4.5GHz Turbo, 12C, 10.4GT/s 3UPI, 33MB Cache,HT(205W) DDR4-2933)

$4,030.14

Intel Xeon Gold 6252N Processor 35.75M Cache, 2.30 GHz

Intel Xeon Gold 6252N, 2.3G, 24C/48T, 10.4GT/s, 35.75M Cache, Turbo, HT (150W) DDR4-2933

$1,847.15

Intel Xeon Gold 6252 Processor 35.75M Cache, 2.10 GHz

Intel Xeon Gold 6252 2.1G, 24C/48T, 10.4GT/s, 35.75M Cache, Turbo, HT (150W) DDR4-2933

$3,745.96 $2,970.94

Intel Xeon Gold 6234 Processor 24.75M Cache, 3.30 GHz

Intel Xeon Gold 6234 3.3G, 8C/16T, 10.4GT/s, 24.75M Cache, Turbo, HT (130W) DDR4-2933

$2,294.08

Intel Xeon Gold 6254 Processor 24.75M Cache, 3.10 GHz

Intel Xeon Gold 6252N, 2.3G, 24C/48T, 10.4GT/s, 35.75M Cache, Turbo, HT (150W) DDR4-2933

$3,926.80

Intel Xeon Gold 6258R Processor 38.5M Cache, 2.70 GHz

 Intel Xeon Gold 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933

$4,081.81