Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

Fibre Channel Adapters

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

QLogic 2690 Single Port 16Gb Fibre Channel HBA, PCIe Full Height

QLogic 2690 Single Port 16Gb Fibre Channel HBA, PCIe Full Height

14.500.000 ₫

QLogic 2692 Dual Port 16Gb Fibre Channel HBA, PCIe Full Height

QLogic 2692 Dual Port 16Gb Fibre Channel HBA, PCIe Full Height

18.500.000 ₫

QLogic 2772 Dual Port 32Gb Fibre Channel HBA, PCIe Full Height

QLogic 2772 Dual Port 32Gb Fibre Channel HBA, PCIe Full Height

Gọi để biết giá

Emulex LPe31000 Single Port 16Gb Fibre Channel HBA, PCIe Full Height

Emulex LPe31000 Single Port 16Gb Fibre Channel HBA, PCIe Full Height

13.500.000 ₫

Emulex LPe31002 Dual Port 16Gb Fibre Channel HBA, PCIe Full Height

Emulex LPe31002 Dual Port 16Gb Fibre Channel HBA, PCIe Full Height

18.900.000 ₫

Emulex LPE 35002 Dual Port 32Gb Fibre Channel HBA, PCIe Full Height

Emulex LPE 35002 Dual Port 32Gb Fibre Channel HBA, PCIe Full Height

Gọi để biết giá