Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

Intel 10GbE

Intel 10GbE

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel X550-T1 Single Port 10GBase-T Adapter

Intel X550-T1 Single Port 10GBase-T Adapter

$342.30

Intel X550-T2 10GbE Dual Port NIC

Intel X550-T2 10GbE Dual Port NIC

$365.98

Intel X710-T4 4x10Gb Base-T Adapter

Intel X710-T4 4x10Gb Base-T Adapter

$495.16

Intel X710-DA2 PCIe 10Gb 2-Port SFP+ Ethernet Adapter

Intel X710-DA2 PCIe 10Gb 2-Port SFP+ Ethernet Adapter

$409.04

Intel Ethernet Converged Network Adapter X540-T2

Intel Ethernet Converged Network Adapter X540-T2

$214.42

Intel X520-DA2 PCIe 10Gb 2 Port SFP+ Ethernet Adapter

Intel X520-DA2 PCIe 10Gb 2 Port SFP+ Ethernet Adapter

$161.46